źródło: olly - Fotolia.com

Rozwój mowy zaczyna się już w okresie prenatalnym i praktycznie trwa do końca życia człowieka. Najbardziej intensywnie mowa rozwija się między pierwszym a piątym rokiem życia. Wtedy to właśnie dziecko uczy się wybrzmiewać kolejne głoski, składać je w sylaby i wyrazy, budować pierwsze zdania. 

Stopniowo coraz bardziej bogaci swój słownik i przyswaja sobie prawidłowe struktury gramatyczne. Rodzice często niepokoją się, że rozwój mowy przebiega nieprawidłowo, bo porównując mowę ich dziecka z rówieśnikami lub książkowymi czy internetowymi standardami zauważają odchylenia. Zgodnie z normami rozwoju mowy dziecko powinno wypowiedzieć pierwsze słowo około pierwszych urodzin, a dwulatek powinien wypowiadać 200 – 300 słów i próbować budować proste zdania. Na początku zdania te składają się z dwóch wyrazów lub nawet tylko fragmentów słów. Stopniowo – wraz z bogaceniem się słownictwa dziecka oraz nabywaniem sprawności gramatycznej – stają się dłuższe i coraz doskonalsze. W okolicach trzecich urodzin wiele dzieci sprawnie buduje zdania złożone, a nawet wypowiedzi wielozdaniowe.

Jednak nie zawsze jest tak, że mowa rozwija się w sposób prawidłowy, a nawet nie rozwija się wcale. Ostatnio często docierają do mnie pytania zaniepokojonych rodziców dwulatków: dlaczego nie mówi? Tymczasem mowa u różnych dzieci może rozwijać się odmiennie i nie musi to świadczyć o jakichkolwiek zaburzeniach. To, że dwulatek wypowiada pojedyncze słowa, lub nawet tylko sylaby zamiast wyczekiwanych zdań, nie musi od razu być przejawem jakichkolwiek zaburzeń. Jednak rodzice dzieci, których mowa przejawia jakiekolwiek opóźnienia muszą mieć  PEWNOŚĆ, że ich pociecha dobrze słyszy. Wtedy zamiast niepokoić się zastojem w rozwoju mowy, warto wspierać naukę mówienia u dziecka.

  • Mów dużo do dziecka, opowiadaj co się dzieje podczas zabawy, spacerów, prac domowych, omawiaj bajki, obrazki w książeczkach, itp. 
  • Zamiast wymuszać powtarzanie słów, zachęcaj do posługiwania się wyrazami dźwiękonaśladowczymi – odgłosy zwierząt, pojazdów, zjawisk przyrodniczych, itp.
  • Ogranicz czas spędzany przez dziecko przed telewizorem – z nim nie da się porozmawiać.
  • Zadbaj o częste kontakty dziecka z rówieśnikami – to dobrze wpływa na rozwój mowy.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą.
Oceń artykuł:
Kategorie: 16 Miesiąc, 23 Miesiąc, 24 Miesiąc, 25-27 Miesiąc, 28-30 Miesiąc, 15 Miesiąc, 17 Miesiąc, 19 Miesiąc, 13 Miesiąc, 14 Miesiąc, 18 Miesiąc, 12 Miesiąc, Przedszkolak 3-6 l., 31-33 Miesiąc, 21 Miesiąc, Przedszkolak 3-6 l., Przedszkolak 3-6 l., 23 Miesiąc, Logopeda, 21 Miesiąc, 23 Miesiąc, 14 Miesiąc, Rozwój, 15 Miesiąc, 17 Miesiąc, 22 Miesiąc, 16 Miesiąc, 33 Miesiąc, 36 Miesiąc, 24 Miesiąc, Mówienie, 24 Miesiąc, 18 Miesiąc, 13 Miesiąc, 28-30 Miesiąc, 12 Miesiąc, 19 Miesiąc, 20 Miesiąc, 12 Miesiąc, Mówienie, 30 Miesiąc, 17 Miesiąc, 22 Miesiąc, 27 Miesiąc, 19 Miesiąc, 25-27 Miesiąc, 34-36 Miesiąc, 20 Miesiąc, Maluch 1-3 l., 14 Miesiąc, Logopeda, 15 Miesiąc, Maluch 1-3 l., 16 Miesiąc, 18 Miesiąc, 13 Miesiąc, Logopeda, Mówienie, 20 Miesiąc, 21 Miesiąc, 22 Miesiąc, 31-33 Miesiąc, 34-36 Miesiąc
Działy: Dom - Ciąża i dziecko, Dom - Rossnę, Rossnę - Rozwój i wychowanie,