• Aby wziąć udział w konkursie należy być zalogowanym/ lub jeśli jeszcze nie masz konta - zarejestrowanym na portalu Rossnet.pl.
   Następnie należy wpisać bardzo uważnie w trzy pola widoczne tuż nad konkursami:
       1.       kod z paragonu niefiskalnego (17 cyfr), kod który otrzymałaś/-eś w drogerii Rossmann podczas zakupów;
       2.       datę zakupów z paragonu fiskalnego
       3.       sumę całych zakupów – jest zawsze na dole paragonu fiskalnego.
   Poprawne wprowadzenie danych odblokuje dostęp do konkursu. Otrzymasz szansę na wygranie atrakcyjnych nagród.
  • Do odblokowania konkursu potrzebne są informacje z 2 paragonów: fiskalnego i niefiskalnego. Data i SUMA zakupów – paragon fiskalny; 17-cyfrowy kod – paragon niefiskalny.
  • Po odblokowaniu konkursu możesz wziąć w nim udział od razu lub w każdej chwili aż do końca jego trwania.
  • Podstawą udziału w konkursie jest posiadanie oryginału paragonu fiskalnego. Jeśli został zgubiony, uległ uszkodzeniu – niestety udział w konkursie nie będzie możliwy.
  • Jeśli tylko posiadasz oryginał paragonu fiskalnego, ale zgubiłaś/-eś drugi paragon niefiskalny z kodem konkursowym / sklep nie wydał Ci paragonu z kodem, w takiej sytuacji należy zgłosić ten fakt wraz ze skanem lub zdjęciem oryginału paragonu jak najszybciej do naszej Obsługi Klienta drogą mailową (Obsluga_Klienta@rossmann.com.pl). Każda taka reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
  • Jeśli w trakcie trwania konkursu kupiłaś/-eś więcej niż jeden produkt X, biorący udział w konkursie – i do każdego produktu masz osobny paragon fiskalny oraz paragon z kodem konkursowym, możesz wziąć udział w konkursie tyle razy, ile masz kodów dostępu. Warunek – za każdym razem musisz udzielić nowej odpowiedzi na zadanie konkursowe. W ten sposób możesz zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie można jednak dublować swoich odpowiedzi. Takie zgłoszenia są nieważne, tzn. nie są brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
  • Jeden kod konkursowy uprawnia do jednorazowego udziału w konkursie.
  • Jeśli na jednym paragonie fiskalnym jest kilka produktów spełniających warunek udziału w różnych konkursach i do każdego konkursu został wydrukowany osobny kod konkursowy na paragonach niefiskalnych, wówczas jeden paragon fiskalny jest ważny dla wszystkich konkursów, których produkty na nim widnieją.
  • Sposób odbioru nagrody zależy od konkursu. Informacja o odbiorze nagrody jest zawsze  opublikowana na stronie konkursowej tuż pod wynikami konkursu. Dodatkowo do laureatów jest wysyłany e-mail z informacją o wygranej i sposobie przekazania nagrody. W zależności od rodzaju nagrody możliwy jest odbiór nagrody w drogerii Rossmann wskazanej przez uczestnika podczas rejestracji w konkursie lub wysyłka nagrody kurierem pod adres podany w profilu użytkownika konta na Rossnet.pl. Każdorazowo informacja o sposobie odbioru nagrody jest zapisana w Regulaminie danego konkursu.
  • Informacja o aktualnych konkursach jest zawsze publikowana w miesięczniku Skarb, także w wersji elektronicznej na www.rossnet.pl/skarb. Podgląd aktualnych konkursów jest również dostępny na www.rossnet.pl/konkursy. Możesz dowiedzieć się o konkursie/-ach sklepie otrzymując do zakupów paragon niefiskalny ze specjalnym kodem konkursowym. Jeśli z kolei jesteś uczestnikiem programu „Rossnę”, o konkursie dedykowanym tylko uczestnikom tego programu zostaniesz poinformowana/y mailem.
  • Link do konkursu dla uczestników programu Rossnę, jest tylko dla uczestników tego programu. Osoba, która otrzyma taki link nie będzie mogła wziąć udziału w konkursie, bo system weryfikujący portalu Rossnet.pl rozpozna prawdziwego uczestnika programu.
  • Nie można odstąpić od udziału w konkursie po tym jak wzięło się w nim udział.
  • Uczestnik konkursu czy laureat nagrody nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.
  • W takiej sytuacji należy zgłosić reklamację drogą mailową do Obsługi Klienta (Obsluga_Klienta@rossmann.com.pl).
  • Jeśli nagroda jest odbierana w drogerii Rossmann wówczas należy podać numer przyznanej nagrody (numer ten jest wysyłany przez Redakcję portalu Rossnet.pl w powiadomieniu o możliwości odbioru wygranej) oraz okazać dokument tożsamości.
  • Spróbuj zapytać naszą Obsługę Klienta (Obsluga_Klienta@rossmann.com.pl).