HAPPS krople na pchły i kleszcze, dla małych psów, 5-10 kg
4 x 2,5 ml, nr kat. 356366

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

Krople do odstraszania pcheł i kleszczy dla małych psów (5-10 kg).

• wygodna i łatwa aplikacja - bezpośrednio na skórę psa
• dla dorosłych zwierząt i szczeniąt powyżej 12 tygodnia życia 
• 4 aplikacje (4 tubki) zapewniają ochronę do 16 tygodni 

 

Substancja czynna: Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym 5 % (5 g/100 g)

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

W przypadku stwierdzenia obecności pcheł u psa, należy najpierw pozbyć się pasożytów z sierści zwierzęcia i jego otoczenia stosując odpowiednie preparaty Happs, np. Spray Happs na pchły i kleszcze (opryskać nim legowisko, dywany oraz tapicerowane meble), a następnie regularnie aplikować krople Happs Herbal w celu ochrony przed kolejną inwazją pasożytów.

Uwaga: preparat nie odstraszy kleszczy, które są już przyczepione do zwierzęcia w momencie aplikacji.     

Rozchylić sierść między łopatkami i zaaplikować preparat z otwartej tubki (1 tubka 1 ml dla psów o wadze 5-10 kg, w przypadku psów o wadze poniżej 5 kg stosować połowę tubki) bezpośrednio na skórę wzdłuż linii kręgosłupa, nie dalej niż do nasady ogona.
Nie nakrapiać preparatu na wierzch sierści, ponieważ obniży to skuteczność jego działania.

Jedna dawka kropli chroni zwierzę przez maksymalnie 4 tygodnie. Aby zapewnić ciągłość ochrony, zastosować preparat ponownie przed upływem tego okresu. Jeśli zwierzę mocno zmoknie na deszczu lub zostanie wykąpane, zabieg powtórzyć (po tym, jak pies dokładnie wyschnie).                                              

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Łatwopalna ciecz i pary.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Unikać uwolnienia do środowiska.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać wyciek.
Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

Nie kąpać bezpośrednio przed oraz 2 dni po podaniu preparatu. 
Nie dopuścić do zlizywania preparatu.
Nie stosować u kotów!

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Bros Sp.zo.o., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Kod EAN
5 904517 206366