KROPELKAklej w żelu
3 g, nr kat. 248053

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Klejenia w sposób błyskawiczny:

 • Metalu
 • Gumy
 • Fajansu
 • Skóry Porcelany
 • Ceramiki
 • Drewna
 • Plastiku, itp.

 

Zastosowanie: modelarstwo, makiety, biżuteria, ozdoby z ceramiki i porcelany, zabawki, zastawa stołowa, węże gumowe, przedmioty plastikowe, wzmacnianie śrub i nakrętek, zabezpieczanie węzłów na żyłkach wędkarskich, itp.

Nie skleja polietylenu ani polipropylenu.

Nie nadaje się do wypełniania szczelin i ubytków.

 

 • Błyskawicznie działający klej do wszelkiego rodzaju powierzchni gładkich i porowatych.
 • Nie rozpryskuje się, nie rozlewa, nie kapie.
 • Dzięki żelowej konsystencji może być nakładany od dołu lub na powierzchnie pionowe.
 • Daje czas na skorygowanie ułożenia sklejanych elementów bezpośrednio po ich złączeniu.
 • Nakładana kropla pozostaje w wybranym punkcie, co umożliwia staranne i precyzyjne dozowanie.

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

brak danych

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera: 2-cyjanoakrylan etylu. Numer CAS: 7085-85-0.

 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi regulacjami.

 

Cyjanoakrylany.

 

Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

BRIPOX Sp. z o.o Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa

Kod EAN
7 730716 400377