AROMA HOMEsamochodowy odświeżacz powietrza
1 szt., nr kat. 413291

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Uwaga!

Produkt występuje w różnych wersjach kolorystycznych, a zdjęcia przedstawiają tylko przykładowe warianty. Produkty pakowane są losowo, brak możliwości wyboru konkretnego wariantu.

W przypadku chęci zakupu produktu w konkretnym kolorze oraz zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy do drogerii stacjonarnej.

 

 Samochodowy odświeżacz powietrza

 

Cinnamal, Cinnamyl alcohol, Coumarin, d-limonene, Eugenol, Linalool, L-p -mentha-1(6), 8-dien-2-one, reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oc-tahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, A-methylcinnamaldehyde.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed użyciem produktu dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją. Nacisnąć torebkę i stopniowo wyjmować odświeżacz w zależności od potrzeby siły zapachu. Powiesić produkt swobodnie tak aby nie dotykał żadnych powierzchni.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania. Zaleca się zachować opakowanie produktu z uwagi na zawarte w nim ważne informacje. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Zawartość/ pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

Kod EAN
5 904224 106690