IMPULSE Burnt Marshmallowdezodorant w spray'u Burnt Marshmallow
75 ml, nr kat. 380403

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Impulse spray dla kobiet Burnt Marshmallow, 75 ml.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

brak danych

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Chronić przed dziećmi. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Chronić przed kontaktem z oczami.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Unilevere Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Kod EAN
8 710847 928642