//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/168654_291593_1280_720_46176.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/168654_291593_360_350_46176.png

BRYZA Lanza

płyn do czyszczenia pralki Express Intensive Formula
250 ml, nr kat. 291593

Płyn do czyszczenia pralki. Dzięki intensywnej formule:

  • Dogłębnie czyści i usuwa resztki brudu i detergentów z wewnętrznych części pralki
  • Utrzymuje w czystości wewnętrzne części pralki, aby zapewnić jej optymalne funkcjonowanie
  • Pozostawia w pralce przyjemny i długotrwający świeży zapach
  • Pomaga oszczędzać czas i pieniądze dzięki szybkiemu działaniu czyszczącemu już w niższej temperaturze

 

<5% kationowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Limonene. (Więcej informacji o składnikach na: www.rbeuroinfo.com).

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Aby otrzymać najlepsze rezultaty – wykonuj poniższe czynności raz na miesiąc:

  1. Upewnij się, że bęben pralki jest pusty
  2. Wyczyść szufladkę dozownika detergentu chusteczkami do czyszczenia pralki Bryza, aby usunąć osady z detergentów i brud. Możesz również przetrzeć szufladkę gąbką z niewielką ilością płynu do czyszczenia pralki Bryza Lanza Express
  3. Wlej zawartość butelki do szufladki dozownika
  4. Ustaw szybki cykl prania (1h/ 40°C)
  5. Po zakończonym cyklu prania usuń chusteczkami do czyszczenia pralki Bryza ewentualne pozostałości brudu z okolic gumy bębna. Alternatywnie użyj w tym celu gąbki.

Zachowaj opakowanie zewnętrzne w celu posiadania pełnej instrukcji  użytkowania.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera Benzylo-C12-14-alkilodimetyloaminowe, Chlorki Kwas L-mlekowy (Kwas 2-hydroksypropanowy). Może powodować korozje metali. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Stosować ochronne oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Więcej z kategorii Dodatki do prania

Więcej z tej linii

Więcej od BRYZA