DROMADER Smart KidInstrument muzyczny
1 szt, nr kat. 402804

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Zabawka interaktywna instrument muzyczny Do-Re-Mi-Fa-So.

 

Wymagane baterie AAA.

Zabawka zasilana prądem stałym.

 

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

1. Przy użyciu śrubokręta zdejmij przykrywkę gniazda baterii

2. Umieść baterie zgodnie z rysunkiem, uważając na znaki polaryzacji (+,-)

3. Załóż pokrywę gniazda baterii i dokręcić śrubę zabezpieczającą przy użyciu śrubokręta.

 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zabawka wykonana z mocnych i bezpiecznych materiałów.

Opakowanie nie jest zabawką - nie udostępniać do zabawy.

Prosimy o zachowanie opakowania wraz z ostrzeżeniami i pozostałymi informacjami do późniejszej korespondencji.

Dziecku przekazywać zabawkę bez opakowania.

Dbaj o czystość zabawki w trosce o zdrowie swojego dziecka.

Przed podaniem zabawki każdorazowo należy sprawdzić jej czystość i jakość. Zabawka zasilana prądem stałym.

Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.

Nie należy mieszać ze sobą nowych i używanych baterii.

Wymiany i instalacji baterii mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.

Nie stosować akumulatorów.

Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.

Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.

Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczba źródeł zasilania.

Utylizować we właściwy, ekologiczny sposób.

Znak przekreślonego kosza oznacza, że produkt nim oznaczony po zużyciu nie może być przetwarzany z pozostałymi odpadami domowymi, musi on być dostarczony do punktu zbiórki służącemu recyklingowi urządzeń elektrycznych.

Umieszczenie produktu razem z odpadami domowymi grozi niepożądanymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającymi z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

Zużyte baterie należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Filip i s-ka DROMADER sp. jawna, ul. Pojezierska 90, 91-341 Łódź

Kod EAN
6 900313 000091