SMILY PLAYzabawka dla dzieci Smily Fone
1 szt., nr kat. 399706

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

5 zabaw:

Wiedza o zwierzętach

Zadzwoń do…

Wyślij wiadomość do…

Zrób zdjęcie…

Quiz

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed podaniem zabawki dziecku usunąć wszystkie elementy opakowania. Opakowanie należy zachować. Zawiera ważne informacje. Znak przekreślonego kosza oznacza, że po zużyciu produkt nie może być przetwarzany z pozostałymi odpadami domowymi. Musi być dostarczony do punktu zbiórki służącego recyklingowi urządzeń elektrycznych. Umieszczenie go z odpadami domowymi grozi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającymi z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie. Zużyte baterie należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników. Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu lub równoważnych.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Rekomendowane dla dzieci od 12 miesiąca życia. Opakowanie nie jest zabawką. Wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła. Do otworzenia komory baterii użyć śrubokrętu. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości wskazanej na opakowaniu lub w komorze baterii. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Zacisków zasilania nie należy zwierać. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie powinny być usuwane z zabawki, gdy przestała prawidłowo działać lub gdy przewiduje się dłuższą przerwę w użytkowaniu. Baterie powinny być przechowywane w chłodnym miejscu, poza bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Zabawkę należy czyścić wilgotną ściereczką, nie zamaczać.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Anek Sp. z o.o., ul. Poznańska 320, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Kod EAN
5 905375 808228