//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/21766_133998_360_350_18319.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/21766_133998_360_350_18319.png
nr kat. 133998

AIR WICKEssential Oils

wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Księżycowa Lilia Otulona Satyną

19 ml
location_on Sprawdź gdzie kupić?
Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza. Używaj tylko wkładów Air Wick. Działa do 80 dni*. * przy niższym poziomie zużycia przez 8 godzin dziennie.

SKŁADNIKI

Zawiera: ?-Hexylcinnamaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Citral, Benzyl salicylate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone, Limonene, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Coumarin, Cinnamaldehyde, Linalool, Benzyl benzoate. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zdejmij nakrętkę. Włóż butelkę do jednej z wtyczek Air Wick (Standardowa Wtyczka, Wtyczka Melodia). Trzymaj w pozycji pionowej i włóż wkład w dyfuzor, aż kliknie. Włóż wkłady w dyfuzor po każdej stronie urządzenia, aż kliknie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Zachowaj informacje o sposobie użycia i środkach ostrożności. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Wkład nie jest przeznaczony do używania przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Zawsze wyjmij wtyczkę z kontaktu przed włożeniem lub wyjęciem wkładu. Nie umieszczać w miejscach, w których wtyczka jest narażona na uderzenia. Zawsze trzymaj wtyczkę/wkład w pozycji pionowej. Nie obsługiwać mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, zawsze wyłączaj go na noc. Gdy używasz produktu zawsze upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół wkładu nie znajdują się żadne przedmioty. Nie umieszczać na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczać na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. Używaj wkładów do odświeżaczy elektrycznych Air Wick wyłącznie z wtyczkami Air Wick. Używanie wkładów innych producentów może doprowadzić do emisji toksyn lub spowodować pożar. Uwaga: Zachowaj informacje o sposobie użycia i środkach ostrożności. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Drażniący.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
AIR WICK
Essential Oils
13,99 zł
100 ml = 73,63 zł
deleteadd