//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/21766_133998_360_350_18319.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/21766_133998_360_350_18319.png
nr kat. 133998

AIR WICKEssential Oils

wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Księżycowa Lilia Otulona Satyną

19 ml
Promocja trwa od 16.07.2019 do 31.07.2019 lub do wyczerpania zapasów. Promocja dotyczy wybranych artykułów z linii i obowiązuje w wybranych drogeriach Rossmann. Pełna lista sklepów dostępna na stronie  www.rossmann.pl/drogerie
Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza. Używaj tylko wkładów Air Wick. Działa do 80 dni*. * przy niższym poziomie zużycia przez 8 godzin dziennie.

SKŁADNIKI

Zawiera: ?-Hexylcinnamaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Citral, Benzyl salicylate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone, Limonene, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Coumarin, Cinnamaldehyde, Linalool, Benzyl benzoate. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zdejmij nakrętkę. Włóż butelkę do jednej z wtyczek Air Wick (Standardowa Wtyczka, Wtyczka Melodia). Trzymaj w pozycji pionowej i włóż wkład w dyfuzor, aż kliknie. Włóż wkłady w dyfuzor po każdej stronie urządzenia, aż kliknie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Zachowaj informacje o sposobie użycia i środkach ostrożności. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Wkład nie jest przeznaczony do używania przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Zawsze wyjmij wtyczkę z kontaktu przed włożeniem lub wyjęciem wkładu. Nie umieszczać w miejscach, w których wtyczka jest narażona na uderzenia. Zawsze trzymaj wtyczkę/wkład w pozycji pionowej. Nie obsługiwać mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, zawsze wyłączaj go na noc. Gdy używasz produktu zawsze upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół wkładu nie znajdują się żadne przedmioty. Nie umieszczać na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczać na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. Używaj wkładów do odświeżaczy elektrycznych Air Wick wyłącznie z wtyczkami Air Wick. Używanie wkładów innych producentów może doprowadzić do emisji toksyn lub spowodować pożar. Uwaga: Zachowaj informacje o sposobie użycia i środkach ostrożności. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Drażniący.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
AIR WICK
Essential Oils
13,99 zł
9,49 zł
100 ml = 49,95 zł
deleteadd