//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/22920_162735_1280_720_7249.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/22920_162735_360_350_7249.png

AIR WICK Life Scents

wkład do automatycznego odświeżacza powietrza Wędrówka Leśną Ścieżką
250 ml, nr kat. 162735

Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza Air Wick Wędrówka leśną ścieżką, o zapachu jeżyny, zroszonych liści i rozmarynu. Zapach do 60 dni.*przy ustawieniu urządzenia na minimum.

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Uwaga: Upewnij się urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji „OFF”) zanim przystąpisz do założenia wkładu uzupełniającego. Przy włączaniu skieruj wylot z dyfuzora z dala od twarzy. Po włączeniu dyfuzor zadziała automatycznie po 15 sekundach. Ze względów bezpieczeństwa przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu Freshmatic. Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na pożywienie, tkaniny lub powierzchnie. W przypadku kontaktu z powierzchnią, natychmiast przetrzyj ją wilgotną szmatką.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady  lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie przekłuwać ani nie spalać nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnic z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Uwaga! Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Więcej z kategorii Odświeżacze elektryczne i automatyczne

Więcej z tej linii

Więcej od AIR WICK