//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/115562_256579_1280_720_38553.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/115562_256579_360_350_38553.png

AIR WICK Pure

wkład do automatycznego odświeżacza powietrza Kwitnąca Wiśnia
250 ml, nr kat. 256579

(25 Opinii)

Air Wick Pure wkład do automatycznego odświeżacza powietrza o zapachu Kwitnąca Wiśnia, eliminuje nieprzyjemne zapachy nie tworząc wilgotnej mgiełki, pozostawiając piękny zapach oraz uczucie świeżości.

brak danych

evelinn
Powiew wiosny w domu...
sapphiremyworld
delikatny a zarazem skuteczny...
Lady Małgorzata
„Ulica japońskiej wiśni, niech ci się przyśni co jakiś czas”....
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Wyłącz urządzenie (przełącznik w pozycji OFF) przed włożeniem wkładu uzupełniającego.

Skieruj dyfuzor z dala od twarzy.

Urządzenie automatycznie uwolni zapach 15 sekund po włączeniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol.

 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami.

Chronić przed dziećmi.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Więcej z kategorii Odświeżacze elektryczne i automatyczne

Więcej z tej linii

Więcej od AIR WICK