//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/112032_271599_1280_720_36921.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/112032_271599_360_350_36921.png

GLADE Discreet

zapas do odświeżacza powietrza Japoński Ogród
2 x 8g, nr kat. 271599

(15 Opinii)

Glade® by Brise® Discreet® Japoński Ogród- zapas do odświeżacza powietrza.

3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, 1-(2,6,6-trimetylo-1,3-cykloheksadien-1ylo)-2-buten-1-on, d-Limonen, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, octan geranylu.

LadyNancy18
GENIALNY...
OlaFancy
Wiosenny ogród we własnym mieszkaniu...
ansy1978
Kwiatowe odświeżenie...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Sposób użycia wewnątrz opakowania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed zwierzętami. Nie przebijać membrany. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami.

Nie stosować w małych zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

SC Johnson Sp. z o.o., Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Więcej z kategorii Odświeżacze elektryczne i automatyczne

Więcej z tej linii

Więcej od GLADE