DOMOL,kapsułki do prania kolorów,przód
DOMOL,kapsułki do prania kolorów,przód

DOMOLkapsułki do prania kolorów
22 szt., nr kat. 334487

Aktywne kapsułki  3 w 1 do prania kolorów, 22 szt.

22 x 26,6 g = 585,2 g

Prawdziwa radość ze skutecznego prania Twoich tekstyliów.

Aktywne kapsułki domol 3 w 1 do prania kolorów działają w innowacyjnym systemie 3-komorowym, który umożliwia silne rozpuszczanie plam, dogłębną czystość prania i lśniące kolory.

 

Aktywne kapsułki 3w1

 • Aktywnie chronią kolory
 • Silnie rozpuszczają plamy
 • Oczyszczają skutecznie i dogłębnie.

Wzmożone bezpieczeństwo dla dzieci. Zawiera substancję gorzką BITREX.

 

 

Kapsułki:

 • są fabrycznie przygotowane do optymalnego dozowania i opakowane pojedynczo w rozpuszczalną folię, co ułatwia ich stosowanie
 • aktywnie chronią kolory
 • powodują wspaniale świeże i czyste doznanie zapachowe.

 

Porady dotyczące oszczędzania wody, energii, emisji CO2 i pieniędzy.

Wykorzystaj w pełni ładowność pralki. Skorzystaj z instrukcji dozowania. Pierz w niskich temperaturach. Oszczędzaj opakowania – przekaż do recyklingu lub wykorzystaj ponownie.

Oszczędność ok. 44 ton plastiku

Dzięki zmianie z opakowania plastikowego na kartonowe (w porównaniu z produkcją w 2020 roku, kiedy produkt w poprzedniej wersji opakowany był w pudełko plastikowe).

 

Dla dobra środowiska – teraz kapsułki są w pudełku.

 • opakowanie zawiera co najmniej 72 % materiału z recyklingu
 • opakowanie nadaje się do recyklingu.

Opakowanie wyprodukowane jest z surowców odnawialnych

Folia w 100 % rozpuszczalna w wodzie.

 

15 % lub więcej, ale mniej niż 30 %: anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło, niejonowe środki powierzchniowo czynne; mniej niż 5 %: fosfoniany. Zawiera: enzymy, kompozycje zapachowe (citronellol, Limonene, Alpha Isomethyl-ionone, Linalol), Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone). Pozostały składnik: Bitrex®.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

 • Pranie wstępne nie jest konieczne
 • Sortować pranie według podobnych kolorów i rodzajów materiału
 • Przestrzegać liczby Kapsułek aktywnych 3 w 1 domol, podanej w zaleceniach do dozowania
 • Umieścić właściwą liczbę kapsułek w tylnej części bębna pralki
 • Następnie włożyć pranie
 • Po każdym użyciu produktu ponownie szczelnie zamknąć opakowanie.

 

Zalecane dozowanie:

1 kapsułka na 1 wsad pralki zawierający do 4,5 kg suchych tekstyliów

2 kapsułki na 1 wsad pralki zawierający powyżej 4,5 kg suchych tekstyliów

2 kapsułki stosować też przy silnie zabrudzonym praniu i/lub wysokim poziomie twardości wody.

 

Wskazówki:

Zamknięte opakowanie przechowywać w chłodnym, suchym miejscu chronionym przed światłem, wilgocią i mrozem.

 

Porady dotyczące prania:

 Przestrzegać instrukcji prania zawartych w piktogramach na metkach tekstyliów

 Sortować pranie według podobnych kolorów, rodzajów materiału i temperatury

 Nowe kolorowe tekstylia mogą farbować. Dlatego należy je po raz pierwszy prać osobno w maksymalnej temperaturze 40 °C, aby wypróbować je pod kątem pozostawiania kolorów

 Do prania białych tekstyliów zalecane jest stosowanie kapsułek domol do prania energicznego

 Kapsułki nie nadają się do prania wełny i jedwabiu, do których zalecane jest stosowanie środka domol do prania wełny

 Kapsułki nie nadają się do prania ręcznego

 W razie potrzeby najpierw wywabić uporczywe plamy odplamiaczem

 Prać w możliwie niskiej temperaturze, kapsułki są aktywne już od 30 °C

 Nie wybierać krótkich programów prania

 Silnie zabrudzone tekstylia prać w wyższych temperaturach (maksymalnie do 60 °C)

 Nie stosować bezpośrednio na tekstylia

 Wykorzystać w pełni ładowność pralki

 Dozować detergent odpowiednio do twardości wody, stopnia zabrudzenia tekstyliów i poziomu napełnienia bębna pralki (patrz: tabela dozowania) oraz przestrzegać zaleceń producenta, dotyczących dopuszczalnej ładowności pralki

 Informacje na temat klasy twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z regionalnymi przepisami.

Zawiera SUBTILISIN. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Nie dotykać produktu mokrymi rękami. Szczelnie zamykać pokrywę. Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP Sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 668444

Więcej z tej linii

Więcej od DOMOL

Więcej z kategorii Kapsułki do prania