DOMOLkapsułki do prania kolorów
22 szt., nr kat. 334487

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

dobre OPAKOWANIE
Wybierasz i wiesz, że opakowanie tego produktu zostawia znacząco niższy ślad środowiskowy. Jest wykonane z tworzyw przyjaznych Planecie lub tak, by ograniczyć zużycie plastiku.

Aktywne kapsułki  3 w 1 do prania kolorów, 22 szt.

22 x 26,6 g = 585,2 g

Prawdziwa radość ze skutecznego prania Twoich tekstyliów.

Aktywne kapsułki domol 3 w 1 do prania kolorów działają w innowacyjnym systemie 3-komorowym, który umożliwia silne rozpuszczanie plam, dogłębną czystość prania i lśniące kolory.

 

Aktywne kapsułki 3w1

 • Aktywnie chronią kolory
 • Silnie rozpuszczają plamy
 • Oczyszczają skutecznie i dogłębnie.

Wzmożone bezpieczeństwo dla dzieci. Zawiera substancję gorzką BITREX.

 

 

Kapsułki:

 • są fabrycznie przygotowane do optymalnego dozowania i opakowane pojedynczo w rozpuszczalną folię, co ułatwia ich stosowanie
 • aktywnie chronią kolory
 • powodują wspaniale świeże i czyste doznanie zapachowe.

 

Porady dotyczące oszczędzania wody, energii, emisji CO2 i pieniędzy.

Wykorzystaj w pełni ładowność pralki. Skorzystaj z instrukcji dozowania. Pierz w niskich temperaturach. Oszczędzaj opakowania – przekaż do recyklingu lub wykorzystaj ponownie.

Oszczędność ok. 44 ton plastiku

Dzięki zmianie z opakowania plastikowego na kartonowe (w porównaniu z produkcją w 2020 roku, kiedy produkt w poprzedniej wersji opakowany był w pudełko plastikowe).

 

Dla dobra środowiska – teraz kapsułki są w pudełku.

 • opakowanie zawiera co najmniej 72 % materiału z recyklingu
 • opakowanie nadaje się do recyklingu.

Opakowanie wyprodukowane jest z surowców odnawialnych

Folia w 100 % rozpuszczalna w wodzie.

 

15 % lub więcej, ale mniej niż 30 %: anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło, niejonowe środki powierzchniowo czynne; mniej niż 5 %: fosfoniany. Zawiera: enzymy, kompozycje zapachowe (citronellol, Limonene, Alpha Isomethyl-ionone, Linalol), Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone). Pozostały składnik: Bitrex®.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

 • Pranie wstępne nie jest konieczne
 • Sortować pranie według podobnych kolorów i rodzajów materiału
 • Przestrzegać liczby Kapsułek aktywnych 3 w 1 domol, podanej w zaleceniach do dozowania
 • Umieścić właściwą liczbę kapsułek w tylnej części bębna pralki
 • Następnie włożyć pranie
 • Po każdym użyciu produktu ponownie szczelnie zamknąć opakowanie.

 

Zalecane dozowanie:

1 kapsułka na 1 wsad pralki zawierający do 4,5 kg suchych tekstyliów

2 kapsułki na 1 wsad pralki zawierający powyżej 4,5 kg suchych tekstyliów

2 kapsułki stosować też przy silnie zabrudzonym praniu i/lub wysokim poziomie twardości wody.

 

Wskazówki:

Zamknięte opakowanie przechowywać w chłodnym, suchym miejscu chronionym przed światłem, wilgocią i mrozem.

 

Porady dotyczące prania:

 Przestrzegać instrukcji prania zawartych w piktogramach na metkach tekstyliów

 Sortować pranie według podobnych kolorów, rodzajów materiału i temperatury

 Nowe kolorowe tekstylia mogą farbować. Dlatego należy je po raz pierwszy prać osobno w maksymalnej temperaturze 40 °C, aby wypróbować je pod kątem pozostawiania kolorów

 Do prania białych tekstyliów zalecane jest stosowanie kapsułek domol do prania energicznego

 Kapsułki nie nadają się do prania wełny i jedwabiu, do których zalecane jest stosowanie środka domol do prania wełny

 Kapsułki nie nadają się do prania ręcznego

 W razie potrzeby najpierw wywabić uporczywe plamy odplamiaczem

 Prać w możliwie niskiej temperaturze, kapsułki są aktywne już od 30 °C

 Nie wybierać krótkich programów prania

 Silnie zabrudzone tekstylia prać w wyższych temperaturach (maksymalnie do 60 °C)

 Nie stosować bezpośrednio na tekstylia

 Wykorzystać w pełni ładowność pralki

 Dozować detergent odpowiednio do twardości wody, stopnia zabrudzenia tekstyliów i poziomu napełnienia bębna pralki (patrz: tabela dozowania) oraz przestrzegać zaleceń producenta, dotyczących dopuszczalnej ładowności pralki

 Informacje na temat klasy twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z regionalnymi przepisami.

Zawiera SUBTILISIN. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Nie dotykać produktu mokrymi rękami. Szczelnie zamykać pokrywę. Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP Sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 668444