VENUSantybakteryjny żel do rąk
50 ml, nr kat. 357927

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Zabija 99,9% bakterii z grupy: coli, pseudomonas, enterococus oraz gronkowcem złocistym. Produkt o działaniu bakteriobójczym przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody. Silikonowa osłonka ułatwia użytkowanie produktu oraz jego przechowywanie.

Substancje czynne: Etanol, zaw. 70g/100g

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Stosuj wyłącznie produkt nierozcieńczony. Rozprowadzić w ręce niewielką ilość (ok 3 ml) na swoją dłoń i wcieraj energicznie w ręce przez minimum 30 sekund , do czasu aż ręce staną się suche. Czynność powtórzyć dwa razy. Nie ma potrzeby użycia wody.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed dziećmi. Stosować u dzieci powyżej 6 roku życia. Nie nanosić na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować na błony śluzowe, wargi, w okolicach intymnych oraz w okolicach oczu. Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wdychania par. Pierwsza Pomoc: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach, usunąć soczewki i zasięgnąć porady lekarza. Podrażnioną skórę przepłukać woda. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Pharma CF Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice

Kod EAN
5 901501 089714