CLEANHANDS,antybakteryjne mydło w płynie,przód
CLEANHANDS,antybakteryjne mydło w płynie,przód

CLEANHANDSantybakteryjne mydło w płynie
300 ml, nr kat. 343201

Mydło przeznaczone do higienicznego mycia rąk o działaniu bakteriobójczym. Zawiera potwierdzoną badaniami formułę, która usuwa 99,9% chorobotwórczych bakterii juz w 60 sekund. Eliminuje bakterie Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae. Wzbogacone o ekstrakt z aloesu i naturalne proteiny mleka. Mydło niezastąpione, kiedy Twoje zdrowie wymaga specjalnej ochrony. Nr pozwolenia: 7835/19

Substancje czynne: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu: 0,15 g/100 g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zaaplikuj 5 ml preparatu na zwilżone woda dłonie i wcieraj dokładnie aż do wytworzenia obfitej piany, co najmniej 60 sekund. Nie zapominaj o kciukach i paznokciach. Dokładnie opłucz ręce bieżąca woda, a następnie osusz je ręcznikiem. Produkt gotowy do użycia, przeznaczony do powszechnego stosowania. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Nie nanosić na uszkodzoną lub podrażnioną skore. Produkt należy przechowywać w miejscu chłodnym, dobrze wentylowanym.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

W przypadku kontaktu ze skóra: w razie trwałego podrażnienia skóry zwrócić się do lekarza. W przypadku połknięcia: nie powodować wymiotów. Przepłukać jamę ustna i wypić duża ilość wody. W przypadku utrzymującej sie dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. W przypadku narażenia inhalacyjnego: w razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w przypadku braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza. Postępowanie z odpadem: opróżnić opakowanie z pozostałości preparatu i użyć ich zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałości produktu w opakowaniu, których nie da sie z opakowania usunąć, resztki produktu po okresie przydatności do użycia oraz samo opakowanie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Niewielkie ilości produktu można usuwać do kanalizacji. Zaleca sie stosowanie selektywnej zbiórki opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli SA i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania sie działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić sie pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Spółdzielnia ŚWIT, ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa 

Kod EAN
5 901185 013944

Więcej z tej linii

Więcej od CLEANHANDS

Więcej z kategorii