VANISH Goldskoncentrowany odplamiacz w żelu
200 ml, nr kat. 256435

(21 Opinii)
CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Nowy punktowy odplamiacz w żelu Vanish Gold to innowacyjna forma aplikacji oraz dwukrotnie skoncentrowana formuła, która pomoże skutecznie usunąć nawet najbardziej uporczywe plamy już w 30 sekund. Dodatkowo specjalna, gumowa nasadka ułatwia usuwanie trudnych plam poprzez pocieranie.

Skład: (Informacje na temat składu są dostępne na stronie: www.rbeuroinfo.com): 5% - 15%: Niejonowe środki powierzchniowo czynne; < 5%: Anionowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, enzymy, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, kompozycja zapachowa.

macurb
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Tylko na świeże plamyundefine...
Filart
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Mój produkt nr 1undefine...
brunette95
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Działa!undefine...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Wymagany. Bez wypunktowań, ciągły tekst.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Vanish Gold Skoncentrowany odplamiacz w żelu. Niebezpieczeństwo. Zawiera:

C12-14 Pareth-7 i Kwas benzenosulfonowy, C10-13-alkilowe pochodne, sole sodowe. Powoduje

poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady

lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Skład:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie

reakcji alergicznej. Umyć ręce po użyciu. Nie kierować

w stronę oczu podczas ściskania pojemnika.

 style=

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Hygiene Home) Poland S.A., Mokotów Nova, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa

Kod EAN
5 900627 069846