//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/22878_147203_1280_720_9575.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/22878_147203_360_350_9575.png

AIR WICK Life Scents

odświeżacz powietrza pachnące patyczki Świeżość Letniego Poranka
30ml, nr kat. 147203

(22 Opinie)

Świeżość Letniego Poranka. Air Wick Pachnące Patyczki wykorzystuje ratanowe patyczki, aby delikatnie rozproszyć wspaniałe zapachy. Stwórz przyjazną atmosferę w domu z naturalnym zapachem i eleganckim wzorem. Poczuj zapach rześkiej bawełny unoszącej się w Twoim domu z dodającymi energii nutami zielonego jabłka i świeżego powietrza.

Zawiera: 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer mixture), Acetyl cedrene, Citral, alpha-iso-Methylionone, (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde, 2-Methylundecanal, Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, Linalool.

Dagmara93
Idealny do małych pomieszczeń...
justa.a
Odświeżacz powietrza do małych pomieszczeń...
rudaTesterka
Delikatny ale długotrwały...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności umieszczone na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności móc ponownie przeczytać jego treść. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. UWAGA: Produkt zawiera części stwarzające ryzyko udławienia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawiera: 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer mixture), Acetyl cedrene, Citral, alpha-iso-Methylionone, (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde, 2-Methylundecanal, Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Więcej z kategorii Odświeżacze dekoracyjne

Więcej z tej linii

Więcej od AIR WICK


Pobierz aplikację i korzystaj z wyjątkowych rabatów na zakupy.