AROMA HOME & DOROTApatyczki zapachowe, mrożona herbata
100 ml, nr kat. 369454

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

dobre OPAKOWANIE
Wybierasz i wiesz, że opakowanie tego produktu zostawia znacząco niższy ślad środowiskowy. Jest wykonane z tworzyw przyjaznych Planecie lub tak, by ograniczyć zużycie plastiku.

  Patyczki zapachowe, mrożona herbata.

Linalool,1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1 -one, 2,4-dimethyl-3-cyclohexen-l -carboxaldehyde, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Citronellol, Cyneol, d-limonene (r)-p-mentha-1,8-diene, Geraniol, Geranyl acetate, Neryl Acetate, Trans-menthone.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed użyciem produktu dokładnie zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa.

1. Zdejmij drewnianą nakrętkę i usuń plastikowy korek.

2. Załóż z powrotem drewnianą nakrętkę.

3. Włóż patyczki do środka flakonika.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Unikać bezpośredniego kontaktu nasączonych patyczków z wszelkimi powierzchniami. Nadmierne przechylenie butelki może spowodować wyciek kompozycji zapachowej. W przypadku wylania natychmiast wytrzeć suchą ściereczką. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania. Zaleca się zachować opakowanie produktu z uwagi na zawarte w nim ważne informacje. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu.

 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MTM Industries Sp. z 0.0 ul. Metalowców 6, 62 - 800 Kalisz

 

Kod EAN
5 902846 830870