AROMA HOME & DOROTApatyczki zapachowe, świeże powietrze
100 ml, nr kat. 357823

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

dobre OPAKOWANIE
Wybierasz i wiesz, że opakowanie tego produktu zostawia znacząco niższy ślad środowiskowy. Jest wykonane z tworzyw przyjaznych Planecie lub tak, by ograniczyć zużycie plastiku.

Odświeżacz powietrza Aroma Home & Dorota.

Świeże powietrze.

Jak pachnie świeżość? Dla mnie to coś pomiędzy morską bryzą, czystym pragnieniem, a dobrą wodą kolońską. Ten zapach nigdy się nie nudzi.

Dorota Szelągowska.

 

Zawiera: 1 -(1 ,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl--2-naphthyl)ethan-1 -one, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propio-naldehyde, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Citronellol, Eugenol, Hexyl cinnam-aldehyde, Hydroxy--methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde, Isoeugenol, Linalool.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

1. Zdejmij drewnianą nakrętkę i usuń plastikowy korek.

2. Załóż z powrotem drewnianą nakrętkę.

3. Włóż patyczki do środka flakonika.

Unikać bezpośredniego kontaktu nasączonych patyczków z wszelkimi powierzchniami. Nadmierne przechylenie butelki może spowodować wyciek kompozycji zapachowej. W przypadku wylania natychmiast wytrzeć suchą ściereczką. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania. Zaleca się zachować opakowanie produktu z uwagi na zawarte w nim ważne informacje. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

 

Kod EAN
5 902846 830443