AROMA HOME & DOROTApatyczki zapachowe, truskawki ze śmietaną
100 ml, nr kat. 359414

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

dobre OPAKOWANIE
Wybierasz i wiesz, że opakowanie tego produktu zostawia znacząco niższy ślad środowiskowy. Jest wykonane z tworzyw przyjaznych Planecie lub tak, by ograniczyć zużycie plastiku.

Odświeżacz powietrza.

Truskawki ze śmietaną. Bo przecież w tych owocach, nie tylko o smak chodzi - zapach truskawek w gęstej słodkiej śmietanie, to kwintesencja lata i przyjemności.

 

Zawiera: Cinnamal; 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3h)-one, Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed użyciem produktu dokładnie zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa.

1. Zdejmij drewnianą nakrętkę i usuń plastikowy korek.

2. Załóż z powrotem drewnianą nakrętkę.

3. Włóż patyczki do środka flakonika.

 

Unikać bezpośredniego kontaktu nasączonych patyczków z wszelkimi powierzchniami. Nadmierne przechylenie butelki może spowodować wyciek kompozycji zapachowej. W przypadku wylania natychmiast wytrzeć suchą ściereczką. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania. Zaleca się zachować opakowanie produktu z uwagi na zawarte w nim ważne informacje. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MTM Industries Sp. z o.o., ul. Metalowców 6, 62 - 800 Kalisz

 

Kod EAN
5 902846 833321