AROMA HOME & DOROTAzawieszka zapachowa, świeże powietrze
1 szt., nr kat. 357172

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Odświeżacz powietrza Aroma Home & Dorota.

Świeże powietrze.

 

Jak pachnie świeżość? Dla mnie to coś pomiędzy morską bryzą, czystym praniem, a dobrą wodą kolońską. Te nuty połączyłam w tej aromatyzacji. Ten zapach nigdy się nie nudzi.

Dorota Szelągowska.

 

Zawiera: Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde. 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Citronellol, Eugenol, Hexyl cinnam-aldehyde, Isoeugenol.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed użyciem produktu dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją. Naciąć torebkę i stopniowo wyjmować odświeżacz w zależności od potrzeby siły zapachu. Powiesić produkt swobodnie tak aby nie dotykał żadnych powierzchni. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania. Zaleca się zachować opakowanie produktu z uwagi na zawarte w nim ważne informacje. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MTM Industries Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz

 

Kod EAN
5 902846 830528