//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/68731_244957_1280_720_16777.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/68731_244957_360_350_16777.png

AROMA & MORE Decorative Sticks

dekoracyjne patyczki jaśmin-grejpfrut-konwalia
75 ml, nr kat. 244957

(36 Opinii)

Dekoracyjne Patyczki- odświeżacz powietrza. Zestaw zawiera esencję zapachową, komplet siedmiu patyczków oraz dekoracyjny wazonik. Zapach wydobywający się z bambusowych patyczków otuli Twoje wnętrza nęcącym zapachem zaczarowanego ogrodu. Delikatna woń kwiatów jaśminu wzmocniona cytrusową świeżością grejpfruta zaprowadzi Cię w świat pełen aromatów. Stopniowo uwalniany zapach stworzy niesamowity klimat i zapewni nieustające doznania zapachowe przez wiele tygodni. Odkryj Tajemnice Zaczarowanego Ogrodu!

brak danych

justa.a
Pieknie wygląda, niestety zapach jest prawie niewyczuwalny...
shirinka
Ładny wygląd i nic poza tym...
vincenty
Ulotny zapach...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Otwórz butelkę i jej zawartość przelej do porcelanowego wazonika. Patyczki bambusowe umieść w wazoniku układając w dowolny sposób. Patyczki bambusowe stopniowo wchłaniając esencję zapachową będą uwalniały zapach. Wazonik postaw w bezpiecznym i stabilnym miejscu, aby nie dopuścić do rozlania zawartości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Zawiera Dipenten, €-anetol, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8- oktahydro-2,3,8,8- tetrametylo-2- naftylo)etan-1-on, 3-p- kumerylo-2-metylopropionaldehyd, 4-allilanisol, Octan 4-tert-butylocykloheksylu, Octan Geranylu, Pin-2(10)-en, A-metylo-1,3-benzodioksol-5-propionaldehyd.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Przed użyciem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonym na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności ponownie zapoznać się z jego treścią. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.

 

Przed użyciem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonym na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności ponownie zapoznać się z jego treścią. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.

Zalecenia: Intensywność i trwałość zapachu zależy od umiejscowienia wazonika, cyrkulacji powietrza i rozmiaru pomieszczenia. Ustawienie odświeżacza w pobliżu źródeł ciepła (grzejnik, kominek, nasłonecznione okno) może spowodować szybsze niż przewidywane ulotnienie się zapachu. Zaleca się odwracanie patyczków raz na tydzień.

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25oC. Chronić przed zamarznięciem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Marba Sp. z o.o. Sp.k., ul. Racula-Głogowska 10a, 66-004 Zielona Góra

Więcej z tej linii

Więcej od AROMA & MORE

Więcej z kategorii Odświeżacze dekoracyjne


Pobierz aplikację i korzystaj z wyjątkowych rabatów na zakupy.