AROMA & MOREpatyczki zapachowe magnolia, białe kwiaty, fiołki
75 ml, nr kat. 280631

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Dekoracyjne Patyczki – odświeżacz powietrza. Opakowanie uzupełniające. Zestaw zawiera esencję zapachową i komplet sześciu patyczków.

Zapach wydobywający się z patyczków wypełni Twoje wnętrze nęcącym zapachem  rozkwitających ogrodów. Uwodzący zapach magnolii w połączeniu z białymi kwiatami zaprowadzi Cię w świat pełen aromatów. Stopniowo uwalniany zapach stworzy niesamowity klimat i zapewni nieustające doznania zapachowe przez wiele tygodni. Poczuj zapach Kwitnących Japońskich Ogrodów!

 

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

  • Usuń zużyte patyczki z wazonika, następnie starannie go wypłucz. Pamiętaj o dokładnym umyciu umywalki z pozostałości esencji zapachowej.
  • Otwórz butelkę i jej zawartość przelej do porcelanowego wazonika. Nowe patyczki umieść w wazoniku układając w dowolny sposób. Patyczki stopniowo wchłaniając esencję zapachową będą uwalniały zapach. Nowe patyczki są w stanie wydzielać więcej zapachu niż używane.
  • Wazonik pozostaw w bezpiecznym i stabilnym miejscu, aby nie dopuścić do rozlania zawartości.

 

Intensywność i trwałość zapachu zależy od umiejscowienia wazonika, cyrkulacji powietrza i rozmiaru pomieszczenia. Ustawienie odświeżacza w pobliżu źródeł ciepła (grzejnik, kominek, nasłonecznione okno) może spowodować szybsze niż przewidywane ulotnienie się zapachu. Zaleca się odwracanie patyczków raz na tydzień. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5,0-25oC. Chronić przed zamarznięciem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo. Zawiera Alkohol, C11-14, etoksylowany. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem należy zapoznać się z ostrzeżeniami umieszczonymi na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności ponownie zapoznać się z jego treścią. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Osoby cierpiące na  nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.

 

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usuwać. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 

 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Marba Sp. z o.o. Sp. k., ul. Racula – Głogowska10a, 66-004 Zielona Góra

Kod EAN
5 902230 505933