AROMA & MOREpatyczki zapachowe orchidea
50 ml, nr kat. 318250

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Dekoracyjne patyczki - odświeżacz powietrza. Zestaw zawiera esencję zapachową w szklanej butelce wraz z kompletem patyczków. Zapach wydobywający się z patyczków otuli Twoje wnętrza urzekającym zapachem szlachetnych kwiatów. Tajemniczy zapach dostojnej orchidei wzmocniony uwodzicielską magnolią zaprowadzą Cię w świat pełen aromatów.

3,7-dimetyloctan-3-ol, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cyklheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, Cytronelol, D-limonese, Geraniol, Mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotianol-3-onu, 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, Octan linalilu.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C. Chronić przed zamarznięciem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu. Sposób użycia: Otwórz butelkę. Patyczki umieścić w ozdobnej butelce, układając w dowolny sposób. Patyczki stopniowo wchłaniając esencję zapachową będą uwalniały zapach. Butelkę postaw w bezpiecznym i stabilnym miejscu, aby nie dopuścić do rozlania zawartości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dużą ilością wody. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Wylanie płynu na powierzchnię może grozi jej uszkodzeniem. Rozlany produkt natychmiast zetrzeć do czysta. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Marba Sp. z o.o. Sp.k., ul. Racula-Głogowska 10A, 66-004 Zielona Góra

Kod EAN
5 902230 508248