GLADE automatyczny odświeżacz powietrza, Bubbly Berry Splash, zapas
269 ml, nr kat. 409380

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

Glade Bubbly Berry Splash. Obudź swoje zmysły soczystym zapachem leśnych owoców i musującego szampana, które wprawią cię w idealny, ciepły nastrój. Odświeżacz powietrza Glade Automatic Spray został zaprojektowany tak, abyś mógł go dosłownie ustawić i zapomnieć o jego istnieniu. Dzięki większej ilości zapachu w każdym sprayu Twój dom będzie zawsze zachęcający. Zapachy, które zostały starannie stworzone przez Glade's Master Perfumers. Stylowe urządzenie uzupełnia wystrój każdego pomieszczenia. Wybierz jedno z trzech ustawień czasu - teraz ty decydujesz jak często chcesz czuć swój ulubiony zapach. Urządzenie posiada również przycisk „boost”: po prostu naciśnij go w dowolnym momencie, gdy chcesz uzyskać dodatkową dawkę bajecznego zapachu. Dzięki automatycznemu uchwytowi Glade nie musisz wykonywać żadnej pracy; urządzenie robi to za ciebie. Wszystko, co musisz zrobić, to usiąść wygodnie, zrelaksować się i cieszyć się ulubionym zapachem, mając pewność, że Twój pokój jest zawsze świeży i pachnący.

 

1. Ustaw urządzenie i zapomnij o nim, mając pewność, że Twój pokój zawsze pachnie świeżością.

2. Zasilany bateryjnie, łatwy do przenoszenia. Każdy wkład zapewnia do 60 dni automatycznej świeżości, z większą ilością zapachu w każdym sprayu.

3. Konstrukcja z łatwym otwieraniem zatrzasku sprawia, że wkładanie wkładów jest bardzo proste.

4. Po prostu naciśnij przycisk „doładowania”, kiedy chcesz uzyskać dodatkową dawkę bajecznego zapachu - to tak, jakby codziennie mieć świeże kwiaty.

Zawiera: d-limonen, linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

SPOSÓB UŻYCIA:

Ustawienie czasu: Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu (co 9, 18 lub 36 minut). Wciśnij przycisk z tyłu urządzenia zawsze wtedy,gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia. Przy ustawieniu co 36 minut urządzenie działa aż do 2 miesięcy.

 

1 URZĄDZENIE GLADE, 2 BATERIE AA, 1 ZAPAS GLADE

Baterie: Urządzenie zasilane jest bateriami alkalicznymi typu AA. Włożyć poprawnie (+/-). Nie doładowywać baterii. Nieotwierać baterii ani niewrzucać do ognia. Mogą eksplodować, wyciekać lub spowodować uszkodzenia. Stosować wyłącznie baterie typu AA.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo

Zawiera: aceton.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: d-limonen, linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Kod EAN
5 000204 256321