GLADE elektryczny odświeżacz powietrza, Merry Berry & Wine
20 ml, nr kat. 409384

NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii
Dostawa
Niedostępny do zamówień online.

Glade Merry Berry & Wine. Ruszaj w uwodzicielską podróż z nutami czerwonego wina oraz świeżą mieszanką jagód i aromatycznych przypraw. Stwórz indywidualny nastrój dzięki naszej kolekcji zapachów nasyconej olejkami eterycznymi. Ciesz się magicznymi chwilami z odświeżaczem powietrza Glade.

 

​Zmień nastrój za pomocą naszego najbardziej wszechstronnego odświeżacza w historii. Zapach odświeżacza powietrza Glade jest świadomie tworzony przez mistrzów perfumiarstwa. Otul się długotrwałym zapachem nasyconym olejkami eterycznymi.

 

1. Odświeżacz powietrza Glade Electric scented oil to idealny sposób na wyrażenie siebie - ustaw pożądaną intensywność zapachu i ciesz się zapachem aż do 100 dni.

2. Łatwy w użyciu: podłącz odświeżacz powietrza, wybierz poziom zapachu i ciesz się pachnącym otoczeniem.

3. Wielowarstwowy zapach nasycony olejkami eterycznymi.

4. Nie zawiera ftalanów, formaldehydu, piżma nitro, barwników.

5. Długotrwały zapach dzięki najbardziej regulowanemu podgrzewaczowi w historii* (*w porównaniu do poprzedniego podgrzewacza Glade, przy najniższym ustawieniu).

Zawiera: aldehyd α-metylocynamonowy, eugenol, kumarynę, aldehyd cynamonowy.

Zawiera: 2-metyloundekanal, cynamonitryl, (E)-1-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on, (E)-anetol, d-limonene, linalol, octan geranylu, cynamonian metylu, (E)-1-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

SPOSÓB UŻYCIA: 1. W razie potrzeby przekręć wtyczkę elektryczną. 2. Odkręć nakrętkę i wsuń buteleczkę z zapachem do urządzenia. 3. Włóż urządzenie pionowo do gniazdka. Zawsze trzymaj buteleczkę z zapachem w pozycji pionowej. Przeczytaj Ważne instrukcje bezpieczeństwa. 4. Ustaw pożądaną intensywność zapachu. Po użyciu umyj ręce. Ciesz się zapachem do 100 dni (na najniższym ustawieniu przy codziennym użytkowaniu przez 12 godzin).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga

Zawiera: aldehyd α-metylocynamonowy, eugenol, kumarynę, aldehyd cynamonowy.

Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne.

Zawiera: 2-metyloundekanal, cynamonitryl, (E)-1-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on, (E)-anetol, d-limonene, linalol, octan geranylu, cynamonian metylu, (E)-1-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.Wprzypadku rozlania natychmiast zetrzeć płyn do sucha. Nigdy nie umieszczać innych urządzeń tuż nad gorącą powierzchnią odświeżacza. Zachować opakowanie zewnętrzne ze środkami bezpieczeństwa aż do całkowitego zużycia produktu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Kod EAN
5 000204 272949