PUR płyn do zmywania naczyń, Aloe Vera
750 ml, nr kat. 147146

NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii
Dostawa
Niedostępny do zamówień online.

Płyn- balsam do zmywania naczyń. Odkryj formułę o neutralnym pH dla skóry Pur Secrets of Care.

 

5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środki konserwujące: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

 

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Naczynia po umyciu dokładnie wypłukać wodą.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Domaniewska 41 Warszawa

Kod EAN
9 000101 357387