//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/182719_151046_360_350_54325.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/182719_151046_360_350_54325.png
tylko w rossmann
nr kat. 151046

DOMOL

żel do prania uniwersalny

990 ml
location_on Sprawdź gdzie kupić?

Domol Uniwersalny płyn do prania 990 ml. Skuteczny już przy 20°C. Chroni kolory i włókna tkanin. 20°C 40°C 60°C 95°C Zawartość butelki wystarcza na ok. 18 wsadów pralki. Zapewnia praniu świeżość, czystość i pielęgnację.

 

SKŁADNIKI

15% lub więcej, ale nie mniej niż 30% anionowe środki powierzchniowo czynne; 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło; mniej niż 5% fosfoniany.

Pozostałe składniki: enzymy, rozjaśniacze optyczne, kompozycje zapachowe, (Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol).

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Wskazówki:

 • Posortować pranie przestrzegając instrukcji prania zawartych na metkach tekstyliów.
 • W razie potrzeby wywabić uporczywe plamy odplamiaczem
 • Nowe tekstylia kolorowe mogą farbować, dlatego należy najpierw sprawdzić czy nie pozostawiają koloru
 • Do kolorowych tekstyliów  stosować środek domol do prania kolorów
 • Nie stosować płynu do wełny i jedwabiu
 • Chronić płyn przed mrozem i światłem słonecznym

Dozowanie i wybór temperatury:

 • Wlewać płyn do prania bezpośrednio do dozownika pralki lub napełnić nim kulę piorącą i umieszczać Ją w bębnie pralki
 • Nie stosować płynu bezpośrednio na tkaniny
 • Do prania lekko zabrudzonych tekstyliów wybierać krótkie programy
 • Prać w możliwie niskiej temperaturze, płyn jest aktywny już w temperaturze 20°C
 • Silnie zabrudzone tekstylia prać w wyższych temperaturach (zalecana maksymalna temperatura to 60°C)
 • Dodawać detergent odpowiednio do twardości wody, stopnia zabrudzenia tkanin i poziomu napełnienia bębna pralki

 

Informacje o dozowaniu: na produkcie.

Opakowanie nadaje się do recyklingu.

owiednio do twardości wody, stopnia zabrudzenia tkanin i poziomu napełnienia bębna pralki. Szczegóły dotyczące dozowania – zawarte na opakowaniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo: Zawiera Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy) ethyl sulphate), Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., Sodium salts, LAURETH-3, Laureth-9. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Rossmann SPD Sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź
DOMOL
19,99 zł
100 ml = 2,02 zł
deleteadd