JELPhipoalergiczne mleczko do prania do kolorowych tkanin
1,5 l, nr kat. 380891

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Hipoalergiczne mleczko do prania

Bezpieczne dla noworodków i niemowląt

Do kolorów

Opracowano dla skóry w wieku 0+ rok życia

Przeznaczone do prania kolorowej bielizny, ubranek i akcesoriów niemowlęcych. Nadaje się do prania w pralkach automatycznych i do prania ręcznego. Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr OP-ZF/593/K-I/18.

5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% mydło, niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, polikarboksylany, EDTA i jego sole: kompozycja zapachowa, konserwant (Phenoxyethanol).

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

brak danych

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Kod EAN
5 713183 900177