DROMADERauto na baterie
1 szt., nr kat. 243691

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Auto na baterie, zabawka zasilana prądem stałym.

 

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Instrukcja obsługi/montaż baterii

  1. przy użyciu śrubokręta zdejmij przykrywkę gniazda baterii,
  2. umieść baterie zgodnie z rysunkiem, uważając na znaki polaryzacji (+; -)
  3. załóż pokrywę gniazda baterii i dokręć śrubę zabezpieczającą przy użyciu śrubokręta

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów, które mogą spowodować udławienie się drobnymi elementami zabawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zabawka wykonana z mocnych i bezpiecznych materiałów. Uwaga! Opakowanie nie jest zabawką - nie udostępniać do zabawy. Prosimy o zachowanie opakowania wraz z ostrzeżeniami i pozostałymi informacjami do późniejszej korespondencji. Dziecku przekazywać zabawkę bez opakowania. Dbaj o czystość zabawki w trosce o zdrowie swojego dziecka. Przed podaniem zabawki każdorazowo należy sprawdzić jej czystość i jakość. Zabawka zasilana prądem stałym. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości! Nie należy mieszać ze sobą nowych i używanych baterii. Uwaga! Wymiany I instalacji baterii  mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe. Nie stosować akumulatorów. Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Wyczerpane baterie wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Zabawki nie można przyłączać do większej niż  zalecana liczba źródeł zasilania. Utylizować we właściwy ekologiczny sposób. Znak przekreślonego kosza oznacza, że produkt nim oznaczony po zużyciu nie może być przetwarzany z pozostałymi odpadami domowymi. Musi on być dostarczony do punktu zbiórki służącemu recyklingowi urządzeń elektrycznych. Umieszczenie produktu razem z odpadami domowymi grozi niepożądanymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającymi z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie. Zużyte baterie należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

 

Kod EAN
5 900360 008256