//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/92313_176901_360_350_28997.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/92313_176901_360_350_28997.png
nr kat. 176901

RAID

aktywne zawieszki na mole świeże kwiaty

12 szt.
location_on Sprawdź gdzie kupić?
Raid- aktywne zawieszki na mole. Ochrona przez 3 miesiące! Nie brudzą ubrań. Zabija dorosłe mole i ich larwy. Bezpieczne dla kaszmiru i jedwabiu! Świeże kwiaty.

SKŁADNIKI

Zawiera: 1-(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-octahydro-2, 3, 8, 8,-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancja czynna: transflutryna 6,7 mg w zawieszce (0,27 g/100 g).

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Po usunięciu folii zabezpieczającej produkt jest gotowy do użycia – można położyć bezpośrednio na ubraniu lub powiesić w szafie korzystając z dołączonych wieszaczków. W celu zapewnienia skutecznej ochrony należy stosować 1-4 zawieszek w szufladzie lub małej szafie (4 zawieszki/m3) i co najmniej cztery w średniej lub dużej szafie. Dla skutecznej ochrony należy wymieniać produkt co 3 miesiące. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności: Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem. Nie przechowywać w pobliżu żywności, napojów oraz karmy dla zwierząt. Uwaga: Chronić przed dziećmi. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne: może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku połknięcia może wywoływać dolegliwości brzuszne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku podrażnienia skóry i oczu niezwłocznie przepłukaj oczy i zasięgnij porady lekarskiej. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, wówczas traktować jako odpad i oddać wyspecjalizowanej do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jednostce. Niebezpieczny dla środowiska.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

S.C. Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
RAID
13,99 zł
1 szt. = 1,17 zł
deleteadd