CAREX,antybakteryjny żel do rąk Aloe Vera,przód
CAREX,antybakteryjny żel do rąk Aloe Vera,przód

CAREXantybakteryjny żel do rąk Aloe Vera
50 ml, nr kat. 313959

Carex antybakteryjny żel do rąk Aloe Vera

Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo.

Etanol 70g/100g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Działanie bakteriobójcze: 2 x 3ml produktu wcierać w dłonie przez 60s. Tylko do zewnętrznego stosowania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, Poland, www.cussonscarex.com

Kod EAN
5 900998 007447

Więcej z tej linii

Więcej od CAREX

Więcej z kategorii


Metody płatności:MastercardVisaBlikPayPoPayUPrzelewy24GPay