DOMOL,proszek do prania ubrań kolorowych,przód
DOMOL,proszek do prania ubrań kolorowych,przód

DOMOLproszek do prania ubrań kolorowych
1,35 kg, nr kat. 155261

Domol Proszek do prania tkanin kolorowych 1350 g

Działa już od 20 °C.

Chroni kolory i włókna tkanin.

Zapewnia lśniące kolory.

 

 30 % i więcej zeolity, 15 % lub więcej, lecz mniej niż 30 % anionowe środki powierzchniowo czynne, Mniej niż 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne polikarboksylany, fosfoniany. Produkt zawiera: enzymy, kompozycje zapachowe

 

 

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Porady dotyczące prania. Sortowanie tkanin i sposób prania:

 • Przestrzegać instrukcji prania zawartych w piktogramach na metkach wyrobów tekstylnych
 • Sortować pranie na białe, kolorowe, delikatne oraz według stopnia zabrudzenia
 • Prać tkaniny o intensywnych kolorach i jasne zawsze osobno
 • Nowe kolorowe tkaniny mogą farbować. Dlatego tkaniny te należy po raz pierwszy prać osobno w maksymalnej temperaturze 40°C, aby wypróbować je pod kątem pozostawiania kolorów
 • Środek nie nadaje się do prania wełny i jedwabiu, do których zalecane jest stosowanie środka piorącego do wełny, np. marki domol
 • W razie potrzeby wywabić uporczywe plamy odplamiaczem.

Napełnianie i dozowanie:

 • Napełniać bęben pralki zgodnie z instrukcją jej producenta. Przestrzegać zaleceń dotyczących dopuszczalnej ładowności.
 • Wybierać krótkie programy przy praniu lekko zabrudzonych tkanin;
 • Prać w możliwie niskiej temperaturze. Do prania tkanin białych i kolorowych wybierać maksymalnie temperaturę 60°C. W zależności od stopnia zabrudzenia wystarczająca jest temperatura prania 40°C lub 30°C, a czasem nawet 20°C;
 • Dozować detergent odpowiednio do twardości wody, stopnia zabrudzenia tkanin i poziomu napełnienia bębna pralki.
 • Wsypywać proszek domol do prania kolorów bezpośrednio do dozownika pralki. Zaleca się stosowanie w tym celu kubka pomiarowego.
 • Informacja na na temat klasy twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji.
 • Produkt zawiera już środek zmiękczający wodę.

Porady dotyczące oszczędzania wody, energii, emisji CO2 i pieniędzy:

Wykorzystaj w pełni ładowność pralki. Skorzystaj z instrukcji dozowania. Pierz tylko w niskich temperaturach.

 

Dozowanie (w odniesieniu do standardowego wsadu 4,5 g suchej tkaniny):

 

Stopień                                                                                                 Tkaniny

twardości wody                      lekko zabrudzone          średnio zabrudzone          mocno zabrudzone                                          

Woda miękka (<2 mml/l)                   45 ml                               65 ml                                     105 ml

Woda średnia (2-3,5 mml/l)              45 ml                               85 ml                                     130 ml

Woda twarda (>3,5 mml/l)                65 ml                               105 ml                                   150 ml

MINI = ¹/2 standardowego wsadu        -                                  - 20 ml                                   - 45 ml

MAXI = 6-7 kg                                         + 20 ml                           + 45 ml                                  + 45 ml

Pranie ręczne:                                                        rozpuścić 30 ml proszku w 10 l wody

                                                                                 1 kubek pomiarowy = 85 ml = 67,5 g  

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Uwaga! Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Po użyciu umyć ręce. Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Rossmann SDP Sp. z o. o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź

 

Kod EAN
4 305615 596389

Więcej z tej linii

Więcej od DOMOL

Więcej z kategorii Proszki do prania