DOMOLproszek do prania ubrań kolorowych
1,35 kg, nr kat. 155261

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

dobre OPAKOWANIE
Wybierasz i wiesz, że opakowanie tego produktu zostawia znacząco niższy ślad środowiskowy. Jest wykonane z tworzyw przyjaznych Planecie lub tak, by ograniczyć zużycie plastiku.

Domol Proszek do prania tkanin kolorowych 1350 g

Działa już od 20 °C.

Chroni kolory i włókna tkanin.

Zapewnia lśniące kolory.

 

 30 % i więcej zeolity, 15 % lub więcej, lecz mniej niż 30 % anionowe środki powierzchniowo czynne, Mniej niż 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne polikarboksylany, fosfoniany. Produkt zawiera: enzymy, kompozycje zapachowe

 

 

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Porady dotyczące prania. Sortowanie tkanin i sposób prania:

 • Przestrzegać instrukcji prania zawartych w piktogramach na metkach wyrobów tekstylnych
 • Sortować pranie na białe, kolorowe, delikatne oraz według stopnia zabrudzenia
 • Prać tkaniny o intensywnych kolorach i jasne zawsze osobno
 • Nowe kolorowe tkaniny mogą farbować. Dlatego tkaniny te należy po raz pierwszy prać osobno w maksymalnej temperaturze 40°C, aby wypróbować je pod kątem pozostawiania kolorów
 • Środek nie nadaje się do prania wełny i jedwabiu, do których zalecane jest stosowanie środka piorącego do wełny, np. marki domol
 • W razie potrzeby wywabić uporczywe plamy odplamiaczem.

Napełnianie i dozowanie:

 • Napełniać bęben pralki zgodnie z instrukcją jej producenta. Przestrzegać zaleceń dotyczących dopuszczalnej ładowności.
 • Wybierać krótkie programy przy praniu lekko zabrudzonych tkanin;
 • Prać w możliwie niskiej temperaturze. Do prania tkanin białych i kolorowych wybierać maksymalnie temperaturę 60°C. W zależności od stopnia zabrudzenia wystarczająca jest temperatura prania 40°C lub 30°C, a czasem nawet 20°C;
 • Dozować detergent odpowiednio do twardości wody, stopnia zabrudzenia tkanin i poziomu napełnienia bębna pralki.
 • Wsypywać proszek domol do prania kolorów bezpośrednio do dozownika pralki. Zaleca się stosowanie w tym celu kubka pomiarowego.
 • Informacja na na temat klasy twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji.
 • Produkt zawiera już środek zmiękczający wodę.

Porady dotyczące oszczędzania wody, energii, emisji CO2 i pieniędzy:

Wykorzystaj w pełni ładowność pralki. Skorzystaj z instrukcji dozowania. Pierz tylko w niskich temperaturach.

 

Dozowanie (w odniesieniu do standardowego wsadu 4,5 g suchej tkaniny):

 

Stopień                                                                                                 Tkaniny

twardości wody                      lekko zabrudzone          średnio zabrudzone          mocno zabrudzone                                          

Woda miękka (<2 mml/l)                   45 ml                               65 ml                                     105 ml

Woda średnia (2-3,5 mml/l)              45 ml                               85 ml                                     130 ml

Woda twarda (>3,5 mml/l)                65 ml                               105 ml                                   150 ml

MINI = ¹/2 standardowego wsadu        -                                  - 20 ml                                   - 45 ml

MAXI = 6-7 kg                                         + 20 ml                           + 45 ml                                  + 45 ml

Pranie ręczne:                                                        rozpuścić 30 ml proszku w 10 l wody

                                                                                 1 kubek pomiarowy = 85 ml = 67,5 g  

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Uwaga! Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Po użyciu umyć ręce. Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Rossmann SDP Sp. z o. o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź

 

Kod EAN
4 305615 596389