//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/174143_289665_1280_720_48000.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/174143_289665_360_350_48000.png

FINISH

płyn do czyszczenia zmywarek cytryna
250 ml, nr kat. 289665

Finish płyn do czyszczenia zmywarki. Cytrynowy.

Każdego dnia kamień i tłuszcz osadzają się na filtrze, spryskiwaczu i w rurach. Uzyskaj 0 100% lepszą skuteczność mycia* zmywarki z płynem do czyszczenia zmywarki Finish.

*2 x bardziej skuteczne usuwanie kamienia w porównaniu do użycia samego detergentu.

5-15%: niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycja zapachowa.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

  1. Stosuj raz w miesiącu. Usunąć naklejkę, pozostawiając korek.
  2. Umieścić butelkę do góry dnem w koszyku na sztućce.
  3. Używać w pustej zmywarce. Uruchomić program z min. temperaturą 65°C. Nie dodawać detergentu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo. Zawiera izotridekanol oksyetylenowany. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S. A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Więcej z kategorii Środki do zmywarki

Więcej z tej linii

Więcej od FINISH