STARWAX Grill & Kominekpreparat do czyszczenia grilla i kominka
500 ml, nr kat. 318254

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Starwax Grill & Kominek intensywne czyszczenie, 2w1, 500 ml. Skutecznie czyści tłuszcz i przypalenia. Idealnie usuwa okopcenia i sadzę. Szybko usuwa nawet wżarty i przypalony tłuszcz. Błyskawicznie zmywa okopcenia i sadzę.Do grilli z inoxu, chromowanych, emaliowanych, żeliwnych. Do szyb kominkowych oraz żeliwa, kamienia, marmuru, cegieł i szkliwionych kafli w obudowach. Może być stosowany do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością: ruszty, blachy, naczynia żaroodporne.

Mniej niż 5%: anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe. Substancje zapachowe mogą powodować alergie: citral, (r)-p-mentha-1,8-diene.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Otwarcie: nacisnąć blokadę bezpieczeństwa w dół. Rozpylić z odległości ok. 20 cm. Pozostawić na kilka sekund. Myć wilgotną gąbką lub szczotką, następnie spłukać i wytrzeć do sucha. Zamknąć blokadę rozpylacza podnosząc do góry aż „kliknie”.

Płyn spienia się w trakcie rozpylania, dzięki czemu nie spływa z pionowych powierzchni. Nie zawiera sody kaustycznej.

 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji wydrukowanej no opakowaniu, Nie stosować na aluminium, miedzi, drewnie, powierzchniach malowanych i lakierowanych oraz w razie przeciwwskazań producenta czyszczonej powierzchni. 

Niebezpieczeństwo. Zawiera wodorotlenek potasu. Zawiera H3I4 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać pary. P262 Nie wprowadzać do oczu. P271 stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je ławo usunąć. Nadal płukać. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Altair East Sp. z o.o., ul. Robotnicza 54

Kod EAN
3 365000 431740