CILLIT BANG Higiena i Połyskżel do toalet, zabija 99,9% bakterii
750 ml, nr kat. 202472

(12 Opinii)
CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Cillit Bang Super Silny Środek Czyści Toalety i Usuwa Brud:

 

1. Zabija 99.9% bakterii*.

2. Szybkie działanie.

3. Nabłyszcza muszlę.

4. Czyści muszlę.

5. Pod krawędzią muszli.

6. Plamy organiczne.

7. Odświeża.

8. Osadzanie się brudu.

9. Przylega do powierzchni.

10. Poniżej linii wody.

  

*Na podstawie przeprowadzonych badań.

<5%: związki wybielające na bazie chloru, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne,anionowe środki powierzchniowo czynne. Substancja dezynfekująca. Kompozycja zapachowa.

Substancja czynna: Zawiera podchloryn sodu 60g/kg – 14g/kg.

 

e_fk_a
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Nr 1 w walce z brudemundefine...
rozalka2002
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Szybko, czysto, higienicznie !undefine...
I'm an Albatraoz
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Niezwykła moc wybielania!undefine...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

1. Nosić ubranie ochronne.

2. Przed użyciem zaleca się sprawdzić działanie produktu na mniej widocznej części powierzchni.

3. Zakrętkę silnie uchwycić w oznakowanych miejscach i przekręcić w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

4. Spłucz dokładnie wodą.

5. W razie konieczności powtórz czynność.

Po użyciu zakręć dokładnie aż usłyszysz dźwięk. MOŻNA UŻYWAĆ W PRZYPADKU POSIADANIA SZAMBA.

Czyszczenie toalet - skieruj dyszę pod obrzeże muszli, lekko naciśnij butelkę i spryskaj powierzchnię płynem. Aby zabić bakterie pozostaw na 15 minut, następnie wyczyść szczotką i spłucz wodą.

Udrożnianie odpływów - wlej połowę zawartości butelki do otworu odpływowego, polej wodą i odczekaj. Zatory z włosów - 15 min. Zatory kuchenne - do 2 godzin. W przypadku innych trudniejszych zatorów pozostaw na noc. Spłucz gorącą wodą.

Czyszczenie łazienki - używając rękawic ochronnych nanieś płyn na ściereczkę lub gąbkę i przetrzyj wannę lub umywalkę. Spłucz wodą. Podłogi i duże powierzchnie (używaj w formie roztworu) - rozpuść 30 ml Cillit Bang w 5 l wody. Nie używać w formie nie rozcieńczonej do czyszczenia podłóg. Spłucz dokładnie czystą wodą, aby usunąć pozostałości wybielacza.

Grzyb i pleśń - nanieś na powierzchnię, pozostaw na 15 min, a następnie spłucz wodą.

Uwaga: Cillit Bang Czyści Toalety i Usuwa Brud - produkt w płynie. Nie stosować do złota, mosiądzu, miedzi, drewna, emalii, metali powlekanych, podłóg (w postaci nierozcieńczonej), tkanin, aluminium, marmuru.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera: Podchloryn Sodu, Wodorotlenek sodu. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy. Przechowywać pod zamknięciem. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Stosować  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Pierwsza pomoc:

 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 

 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. Wyprać zanieczyszczoną odzież. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 

Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia, na świeże powietrze. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarza. Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Kontakt ze skórą: Powoduje poważne oparzenia. Wdychanie: Mogą wydzielać gazy, pary lub dymy, które są silnie drażniące lub żrące dla dróg oddechowych. Poważne skutki mogą być opóźnione w stosunku do narażenia. Połknięcie: może powodować oparzenia jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

Uwaga: Tylko całkowicie opróżnione opakowania/pojemniki mogą być regenerowane!

Nie stosować do wybielania tkanin. Nie przelewać do innych pojemników. Przypadkowe rozlanie na ubrania/tapicerkę/dywany może spowodować ich uszkodzenie. Aby uniknąć uszkodzeń natychmiast przetrzeć zanieczyszczoną powierzchnię i spłukać wodą. Po zastosowaniu produktu umyć ręce. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Opłukać pojemnik wodą przed wyrzuceniem do kosza.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

05100 Nowy Dwor Mazowiecki

Kod EAN
5 900627 061543