DOMOL zawieszka do WC, zapachowa, Morska Świeżość
3 x 45 g, nr kat. 344677

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Domol  Zawieszka zapachowa do WC MORSKA ŚWIEŻOŚĆ 3 x45 g (135 g). ACTIVE POWER.

1 koszyczek + 3 kostki zapachowe. Higienicznie oczyszcza. Skutecznie odświeża.

 

 

Prawdziwa radość ze świeżego zapachu w WC

Zawieszka zapachowa do WC domol Active Power Morska świeżość zapewnia czystość i długotrwały przyjemny zapach. Połączone działanie kostki zapachowej i jej wkładki żelowej, które jednocześnie rozpuszczają się w wodzie, zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych i kamienia. Jednocześnie przy każdym spłukiwaniu roztaczają świeży, morski zapach.

15% lub więcej, ale mniej niż 30 %: anionowe środki powierzchniowo czynne;5% lub więcej, ale mniej niż 15 %: niejonowe

środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe;

Mniej niż 5%: amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, mydło, BENZYL BENZOATE, LINALLOL.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Nie należy usuwać folii, w którą opakowana jest kostka zapachowa do WC, ponieważ folia jest rozpuszczalna w wodzie.

Już po kilkakrotnym spłukaniu WC kostka zapachowa rozwija pełne działanie czyszczące.

 

Należy zawiesić koszyczek poziomo i stabilnie bezpośrednio przy krawędzi muszli WC tak, aby był w całości osiągalny przez

strumień wody. W celu wymiany kostki zapachowej do WC, należy włożyć ją w otwór koszyczka, znajdujący się po prawej stronie.

 

Wskazówki: Należy starannie przeczytać wszystkie informacje, a opakowanie, na którym są zamieszczone przechowywać przez cały okres użytkowania produktu. Nie wrzucać koszyczka do muszli WC, aby nie spowodować jej zapchania.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi, stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą^ przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać w bezpieczny sposób do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Podstawa kartonowa blistra pochodzi w 80 % z makulatury

Pokrywa blistra pochodzi w 8O % z materiału z recyklingu

Opakowanie nadaje się do recyklingu.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 736488