DOMOL zawieszki do WC, Świeżość Oceanu
2 x 55 g, nr kat. 376810

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Domol Zawieszka zapachowa do WC świeżość oceanu 2 szt./ 2 x 55 g

 

  • Efekt długotrwałego połysku muszli WC
  • Higieniczna świeżość
  • Aktywna, silnie działająca piana
  • Intensywna ochrona przed osadami wapiennymi
  • Ekstradługi czas działania

 

Ciesz się ze świeżego zapachu oceanu w Twoim WC

5-krotnie skuteczne kostki do WC Domol Świeżość oceanu silnie działają przeciw tworzeniu się osadu wapiennego i kamienia. Chronią przed osadami brudu i zapewniają higieniczną świeżość. Jednocześnie, przy każdym spłukiwaniu roztaczają przyjemny zapach i zapewniają lśniący połysk muszli WC.

 

• Produkt wyprodukowano w sposób ekologiczny i przyjazny dla środowiska.
• Pokrywa blistra pochodzi w 70 % z recyklingu.
• Opakowanie nadaje się do recyklingu.

 

30 % i więcej: anionowe środki powierzchniowo czynne.

Pozostałe składniki: kompozycje zapachowe (LINALOOL, COUMARIN, CITRAL).

 

 Zawiera 3,7-dimethyloctan-3-ol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs. sodium salts; sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Odczepić i rozłożyć haczyk koszyczka.

Zawiesić koszyczek poziomo w ten sposób, aby dobrze przylegał do krawędzi muszli WC i podczas spłukiwania był całkowicie pokryty strumieniem wody.

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu. Uważnie przeczytać informacje na opakowaniu, które należy przechowywać przez okres używania produktu. Nie wrzucać koszyczka i haczyka do muszli WC, aby nie spowodować jej zapchania.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydła. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych zgodnie z lokalnymi przepisami

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 637310