DUCK Fresh Discskrążek do WC żelowy, o zapachu Morskim, zapas
2 x 36 ml, nr kat. 311784

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Duck® Fresh Discs® Marine – żelowy krążek do toalety o zapachu morskim. Łatwy i higieniczny sposób użycia oraz wyjątkowy zapach sprawiają, że toaleta jest czysta i pięknie pachnąca. Zapas z żelem starcza na 12 aplikacji.

Zawiera linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15% - 30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, linalol, kumaryna, eugenol, limonene, citral.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zwracaj uwagę na małe dzieci, gdy są w pobliżu toalety. Do użycia wyłącznie w muszli toaletowej. Chronić przed zwierzętami.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Kod EAN
5 000204 608588