KRET Pure Freshodkamieniacz do WC, 10w1
750 g, nr kat. 319003

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Nowa formuła Żelu do WC Pure Fresh zawiera 4 x więcej składnika aktywnego, dzięki czemu działa co najmniej 2 x silniej w porównaniu do poprzedniej wersji. Kompleksowo dba o Twoją toaletę zapewniając jej higieniczną czystość. Zabija 99,9% bakterii i grzybów, likwiduje uporczywy kamień, nadaje połysk, usuwa rdzę, likwiduje brud, zwalcza uciążliwe zacieki, niweluje nieprzyjemne zapachy, czyści pod obrzeżem muszli, działa nad i pod powierzchnią wody, opóźnia osadzanie się zabrudzeń, odświeża.

Łatwy w aplikacji, a odpowiednio dobrana konsystencja zapewnia dobre przyleganie do czyszczonych powierzchni i długotrwały efekt działania. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji muszli klozetowych, bidetów i pisuarów.  

Poniżej 5 % niejonowe środki powierzchniowo--czynne, kompozycję zapachową.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Nanieść żel na czyszczoną powierzchnię. Po 15 minutach umyć szczotką, następnie spłukać wodą. Nie stosować do powierzchni wrażliwych na działanie kwasów (emalia, marmur, kamień). Nie mieszać z innymi produktami. Efekt bakteriobójczy po 15 minutach. Po każdym zastosowaniu umyć dokładnie ręce.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać par. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. Pierwsza pomoc i bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania (może wystąpić kaszel, pieczenie w gardle, uczucie duszności). W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów (może wystąpić ryzyko wystąpienia perforacji ścian żołądka i przełyku). W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody (może wystąpić pieczenie lub czerwone plamy). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać (może wystąpić pieczenie, łzawienie, obrzęk spojówek). W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Małe ilości usuwać do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody. Dokładnie opróżnione opakowanie usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. Produkt kwaśny, unikać wprowadzenia produktu do wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Global Cosmed Group s.a. ul. Kuziennicza 15; 59-400 Jawor

Kod EAN
5 900931 026900