//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/73420_249012_360_350_17923.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/73420_249012_360_350_17923.png
nr kat. 249012

AIR WICKEssential Oils Infusion

świeczka o zapachu Czerwone Jabłko z Cynamonem

105 g
location_on Sprawdź gdzie kupić?
Promocja trwa od 16.01.2020 do 31.01.2020 lub do wyczerpania zapasów. Promocja dotyczy wybranych artykułów z linii i obowiązuje w wybranych drogeriach Rossmann. Pełna lista sklepów dostępna na stronie  www.rossmann.pl/drogerie

Air Wick świeczka o zapachu Czerwone Jabłko z Cynamonem. Air Wick jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.

SKŁADNIKI

Alpha- Methycinnamaldehyde, Eugenol, Cinnamaldehyde, Benzyl Benzoate.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Nie wkładać do świeczki innych przedmiotów (np. ZAPAŁEK). Nigdy nie pozostawiać palącej się świeczki bez nadzoru, w pobliżu materiałów łatwopalnych lub na dłużej niż 4 godziny. Należy stawiać na płaskich powierzchniach, odpornych na wysokie temperatury, z daleka od przeciągu. Przechowywać świeczkę w pozycji pionowej. Utrzymywać knot o długości 1 cm, aby uniknąć nadmiernego palenia. Nie przenosić i nie przechylać gdy świeczka pali się lub zanim ciecz zastygnie. Szkło jest gorące podczas i po użyciu. Zaprzestać używania, jeśli pozostało mniej niż 1 cm wosku i nigdy nie pozwolić, żeby świeczka wypaliła się do końca. Gasić świeczkę lekkim dmuchnięciem. Zawsze pozostawiać przynajmniej 20 cm pomiędzy palącymi się świeczkami. Nie używać, jeśli szkło jest uszkodzone. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Nie palić świeczek bezpośrednio na lub w pobliżu przedmiotów mogących się zapalić. Nie używać na gorących powierzchniach (np. telewizorze) albo powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu przez kontakt z ciepłem. Nie pozwól, aby ogień dotykał szkła. Nie używać szkła świeczki do picia lub przechowywania jedzenia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga. Zawiera: Cinnamaldehyde. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne. Unikać wdychania pyłu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku połknięcia: W przypadku  złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi i międzynarodowymi przepisami

Przed użyciem  należy uważnie przeczytać środki ostrożności umieszczone na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności móc ponownie przeczytać jego treść. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować niebezpieczeństwo pożaru, obrażenia osobiste albo stłuczenie szkła.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

AIR WICK
Essential Oils Infusion
9,99 zł
7,99 zł
100 g = 7,61 zł
deleteadd