AROMA HOME get inspiredświeca zapachowa, if you change nothing, nothing will change
160 g, nr kat. 378932

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Świeca zapachowa Aroma Home nada wyjątkowy klimat Twojemu pomieszczeniu, wypełniając je intensywnymi aromatami.

(E)-2-benzylideneoctanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Benzyl salicylate, Demascenone, Linalool, Linalyl acetate, Orange, sweet, ext..

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Prosimy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Stosować wewnątrz pomieszczeń. Zachować środki ostrożności. Spalać w bezpiecznej odległości od innych źródeł palnych oraz materiałów łatwopalnych. Zaleca się stosowanie prostej, nie pochylnej powierzchni. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek nieprawidłowego użytkowania. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w twojej gminie.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MTM Industries Sp. z o.o., ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz, Polska

Kod EAN
5 904224 100421