AROMA HOMEśweca zapachowa Orange
230 g, nr kat. 397000

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Świeca zapachowa 100% wosk naturalny Orange.

Cinnamal; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Allyl 3-cyclohexylpropionate, Eugenol.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Prosimy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MTM Industries Sp. z o.o., ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz, Poland

Kod EAN
5 904224 102364