//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/173713_294019_360_350_47904.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/173713_294019_360_350_47904.png
nr kat. 294019

GLADE BY BRISEDancing Flowers

świeca zapachowa, jaśmin, lilia i jabłko

120 g

Glade Dancing Flowers (Jaśmin, Lilia & Jabłko) - świeca.

SKŁADNIKI

Zawiera cytronellol, oktabenzon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, linalol, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować reakcje alergiczne.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem żywienia. Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar lub obrażenia ciała. Zapaloną świecę stawiać na żaroodpornych powierzchniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy zastosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

nie dotyczy

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 - 677 Warszawa

GLADE BY BRISE
Dancing Flowers
4,99 zł
100 g = 4,16 zł
Niedostępny
w ofercie online