In Bezug auf dynamische Entwicklung des Verkaufsnetzes in Polen suchen wir die Verkaufsflächen:

 • mit einer Fläche von ca. 200 - 600 m2
 • in den Städten mit mindestens 7 000 Einwohnern
 • im Erdgeschoss der Gebäude in attraktiven Standorten (Stadtzentren und große Siedlungen, Einkaufspassagen, Promenaden)

Wir sind auch an Kleinstädten mit großem Touristenverkehr mit ausgebildetem Zentrum interessiert.

Wir suchen:

 • Immobilienmakler
 • Immobilieneigentümer
 • Bauherren
 • Bauträger

für die Zusammenarbeit bei Aussuchen der Standorte, Kauf von Grundstücken, Lokalen und Gebäuden.

Angebote bitte an folgende:

 • E-Mail-Adresse schicken: ekspansja@rossmann.com.pl
 • Fax: 42 61 39 869
 • Tel.: 42 61 39 850
 • Benutzen Sie unterstehendes Formular.

Haben Sie einen Raum? Schreiben Sie uns.

Kontaktdaten

Standortadresse

Maximal 5000 Zeichen
Maximal 5000 Zeichen
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSSMANN SDP SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi (91-222), przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: 470755007, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z obsługą zgłoszenia dotyczącego powierzchni handlowych do wynajęcia i mogą być przekazane do podmiotów trzecich z uwagi na realizowany przez administratora prawnie usprawiedliwiony interes. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.