Due to the dynamic development of the chain in Poland we are looking for retail space for rent:

  • in towns with at least 7000 inhabitants
  • a floor area of 200 - 600 m2
  • situated on the ground floor of buildings located in attractive spots (centres of towns and large housing estates, shopping arcades, promenades)

We are also interested in smaller towns with a high intensity of tourist traffic and a developed centre.

We are looking for:

  • estate agentsreal
  • estate owners
  • investors
  • developers

in order to establish cooperation in seeking out locations, purchasing land, premises and buildings.

Please send your offer to the following:

Do you have premises? Write to us.

Contact details

Location address

Maximum 5000 characters
Maximum 5000 characters
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSSMANN SDP SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi (91-222), przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: 470755007, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z obsługą zgłoszenia dotyczącego powierzchni handlowych do wynajęcia i mogą być przekazane do podmiotów trzecich z uwagi na realizowany przez administratora prawnie usprawiedliwiony interes. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.