CSR

Budujemy wspólnotę

Działamy w całej Polsce, w dużych metropoliach i małych miasteczkach. Zatrudniamy kilkanaście tysięcy osób, współpracujemy z lokalnymi usługodawcami i dostawcami. Jesteśmy wszędzie, a tym samym mamy wielu sąsiadów. Od lat staramy się budować wizerunek firmy, która dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, wspiera potrzebujących. Dostrzegamy nasz wpływ na rynek pracy, środowisko, społeczności lokalne. Angażujemy się w akcje charytatywne i edukacyjne, sponsorujemy wydarzenia kulturalne, dzielimy się z innymi w imię budowania wspólnoty i dobrego sąsiedztwa. Współpracujemy m.in. z Fundacją TVN „Nie jesteś sam” przy sprzedaży misiów i ze Stowarzyszeniem Wiosna w lizakowej akcji walentynkowej. Jesteśmy mecenasem takich wydarzeń kulturalnych, jak Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera, czy łódzkie Light Move Festival i Festiwal Łódź 4 Kultur.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia), domami dziecka, domami pomocy społecznej, domami samotnej matki przekazując im darowizny rzeczowe. Nie zapominamy także o zwierzętach, przekazując karmę schroniskom oraz towarzystwom opieki nad zwierzętami.

Pomagamy jak umiemy

W 2017 r. z pomocą naszych pracowników zainicjowaliśmy akcję Pomagamy jak umiemy, funkcjonującą w ramach Klubu Rossmann. Jednym z najważniejszych aspektów programu jest jego lokalność. To pracownicy naszych sklepów wskazują działające w najbliższej okolicy organizacje, które zapraszamy do współpracy.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie? Bo w każdym większym polskim mieście znajdują się hospicja, schroniska, domy pomocy, które, chociaż nieznane w skali kraju, od lat pomagają setkom potrzebujących, a lokalne społeczności dobrze je znają i wysoko cenią ich działalność. Tylko w ciągu pierwszych trzech edycji programu przekazaliśmy darowizny o wartości ponad 13 mln złotych.

Więcej informacji o programie: https://www.rossmann.pl/pomagamy

Odpowiedzialność podstawą naszych działań

Działanie w sposób odpowiedzialny i etyczny nierozerwalnie związane jest z naszą strategią biznesową. Jesteśmy firmą, która tworzy dobre i bezpieczne miejsce pracy dla swoich pracowników, działa uczciwie i odpowiada na potrzeby naszych klientów. Dbamy również o rozwój naszego otoczenia. Poza uczestniczeniem w akcjach charytatywnych i przekazywaniem darowizn, odpowiedzialność w biznesie oznacza dla nas zrównoważony rozwój całej organizacji. Nasze dobre praktyki zaczęliśmy zamieniać na procedury i polityki, tworząc m.in. Kodeks Etyki, Politykę przeciwdziałania nadużyciom, Politykę środowiskową i podpisując Kartę Różnorodności, w której zobowiązaliśmy się do promocji i poszanowania tych wartości wśród naszych pracowników.

Więcej informacji poniżej lub: https://www.rossmann.pl/firma/CSR/raport-spoleczny-2017

Dobre i bezpieczne miejsce pracy

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Rossmanna stanowi podsumowanie wartości, jakimi kierujemy się w biznesie od początku naszej działalności w Polsce. w Kodeksie znaleźć można szereg informacji, m.in. o naszym podejściu do respektowania przepisów prawa czy przeciwdziałaniu nadużyciom, ale również o konieczności równego traktowania, poszanowania różnorodności, komunikacji (również w mediach społecznościowych) oraz zrównoważonym handlu i odpowiedzialnym biznesie. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników.

Karta Różnorodności

W różnorodności naszych pracowników, partnerów biznesowych czy klientów drzemie ogromny potencjał. Odmienne doświadczenia życiowe, zróżnicowanie pod względem płci, wieku lub światopoglądu pozwalają nam spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw. w 2017 r. Rossmann został sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską. Wspieramy kulturę różnorodności, więcej informacji: https://www.rossmann.pl/firma/CSR/raport-spoleczny-2017/kultura/roznorodny-rossmann

Miejsce pracy

Nasi pracownicy to nasz kapitał. Ich wiedza, doświadczenie i energia budują przyszłość Rossmanna. Naszym celem jest budowanie w firmie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i zrozumieniu. Zależy nam, by nasi pracownicy czuli, że są dla nas ważni. Przywiązując szczególną wagę do tworzenia pracownikom przyjaznego środowiska pracy, oczekujemy od każdego dbałości o życzliwą atmosferę i poszanowania innych. Budujemy przyjazne miejsce pracy, zapewniając możliwość udziału w szkoleniach i rozwój zainteresowań. Więcej informacji: https://kariera.rossmann.pl/

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z istotnych elementów działalności firmy. Bezpieczeństwo naszych pracowników, jasne i zrozumiałe standardy oraz procedury, przestrzeganie przepisów to dla nas priorytety. w gestii Działu BHP oprócz doradztwa i kontroli działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, leży również edukacja pracowników. Dążymy do minimalizacji liczby wypadków w pracy, podnosimy kwalifikacje i świadomość pracowników w tym zakresie. w 2020 r. otrzymaliśmy certyfikat bezpieczeństwa oparty na normie ISO 45001. Od 2013 r. systematycznie wprowadzamy w naszych biurach System Pracowniczego Dostępu do Defibrylacji (PAD). Ważnym tematem jest dla nas umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Stale podnosimy świadomość naszych pracowników – przeprowadzamy cykliczne szkolenia i warsztaty, przypominając podstawowe zagadnienia związane z wdrożonym systemem AED. Co roku organizujemy również „Tydzień BHP”, w trakcie którego promujemy praktyki bezpiecznego wykonywania pracy, a także propagujemy zdrowy styl życia. Realizujemy program „Zdrowy kręgosłup” dla pracowników biurowych, a od 2017 roku umożliwiamy pracownikom korzystanie z masaży biurowych prowadzonych przez wykwalifikowanych rehabilitantów. Zachęcamy naszych pracowników do aktywności fizycznej.

Wolontariat pracowniczy

Zachęcamy pracowników do zaangażowania w wolontariat pracowniczy. Nasi wolontariusze mają możliwość wykonywania zróżnicowanych prac na rzecz potrzebujących. To ogromny potencjał do pomocy dla lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. Wolontariusze mają możliwość sprawdzić swoje umiejętności, rozwijać talenty, uczyć się drugiego człowieka, uwrażliwiać się na świat. Wielu z nich uważa, że takie akcje dają ogromną satysfakcję i radość.

Współpraca

Staramy się angażować w różne inicjatywy: przeprowadzamy remonty, udzielamy się w Szlachetnej Paczce, sprzątamy ogrody, wyprowadzamy psy. Ponadto, pomagamy naszym pracownikom w realizacji indywidualnych projektów pomocowych.

Od 2016 r. współpracujemy z Fundacją Kolorowy Świat, która prowadzi przedszkole i szkołę dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym i innymi wadami rozwojowymi. Jedną ze wspólnych inicjatyw są wycieczki z dzieciakami. Podopieczni fundacji wymagają specjalnej uwagi – na każde dziecko musi przypadać jeden opiekun.

Nasza firmowa ekipa remontowa wolontariuszy pomaga w wakacyjnym projekcie Workcamp, w ramach którego studenci Politechniki Łódzkiej remontują domy dziecka. Wykorzystują doświadczenie i kontakty zdobyte podczas nauki i własnymi siłami odmieniają placówki opiekuńcze. Do naszych obowiązków należą przede wszystkim prace wykończeniowe i sprzątanie. Ponadto, przekazujemy domom dziecka niezbędną chemię domową i środki na zakup materiałów budowlanych.

Organizujemy zbiórki krwi we współpracy z łódzką stacją krwiodawstwa.. Mamy świadomość, że oddając krew, ratujemy ludzkie życie. Od 2017 r. ułatwiamy naszym pracownikom rejestrację w bazie dawców szpiku.

zbiórka odpadów

Redukujemy nasz wpływ na środowisko

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie tak dużego biznesu, jak nasz, nie pozostaje obojętne dla środowiska. Uważamy, że skala działań zobowiązuje nas do szczególnej dbałości o to, jak nasze decyzje i sposób funkcjonowania wpływają na stan środowiska naturalnego, które jest naszym wspólnym dobrem. w swojej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dokładamy starań, by minimalizować ryzyka negatywnego wpływu działań na środowisko naturalne. Prowadzimy m.in. selektywną zbiórkę odpadów, optymalizujemy procesy logistyczne, zmniejszamy zużycie energii i wody, w 2019 r. w naszych sklepach pojawiły się filtry do wody, które umożliwiają picie wody bezpośrednio z kranu. Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z koszy na śmieci przy każdym stanowisku pracy. A nasze materiały, jeśli to koniecznie, drukujemy na papierze eko. Więcej informacji: https://www.rossmann.pl/firma/CSR/raport-spoleczny-2017/srodowisko/ograniczamy-zuzycie-materialow

W połowie 2020 r. w naszym sklepie w Manufakturze w Łodzi ustawiliśmy dla naszych klientów Refill station – automaty, w których klienci mogą napełniać butelki wielokrotnego użytku, np. szamponem, żelem pod prysznic, płynem do prania czy mycia naczyń. w ten sposób dokładamy nasz „kamyczek” do ograniczania zużycia plastiku. Systematycznie rozszerzamy ofertę produktów z naturalnymi składnikami, wegańskich i waterless.

Polityka środowiskowa

W 2019 r. wdrożyliśmy Politykę środowiskową wraz Planem działań na lata 2019-2020. Określiliśmy w niej nasze zobowiązania wobec środowiska i otoczenia, poprzez m.in. analizę skutków środowiskowych naszych decyzji i działań w całym łańcuchu wartości, oszczędzaniu energii, optymalizacji zużycia paliw, ochronie zasobów wody. Naszym celem jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego. Plan działań jest aktualizowany w cyklu 2-letnim.

Raporty społeczne

Raport Odpowiedzialności Społecznej za lata 2019-2020

Raport Odpowiedzialności Społecznej za lata 2017-2018

Raport Odpowiedzialności Społecznej za lata 2015-2016

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Sekcja Zrównoważonego Rozwoju

Kierownik: Joanna Wojtasik
e-mail: odpowiedzialny@rossmann.com.pl
telefon: +48 42 61 39 106