CSR

Duży może więcej

Wspieramy

Naszym nadrzędnym celem jest prowadzenie biznesu w sposób etyczny, przejrzysty i zrównoważony. Kierując się zasadą, że „duży może więcej”, mamy możliwość wpływania na nasze otoczenie. Przykładamy ogromną wagę do utrzymywania dobrych relacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Słuchamy naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych i społecznych starając się uwzględniać ich potrzeby i pragnienia. Dla nas bycie odpowiedzialnym społecznie nie kończy się tylko na tym „co tu i teraz”. Mamy świadomość, że decyzje które podejmujemy dzisiaj, mają wpływ na wygląd naszego otoczenia jutro. Z troską o przyszłe pokolenia stosujemy ekologiczne rozwiązania w naszych sklepach, magazynach, biurowcu i logistyce.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy „Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, wspólnego projektu Ministerstwa Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy doradczej Deloitte pn. „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Od lat staramy się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem i  wspierać potrzebujących. Włączamy się w akcje zbierania funduszy na ważne cele, m.in. : współpracujemy z Fundacją TVN "Nie jesteś sam" (w ramach akcji "Kup misia temu, kogo kochasz i pomóż tym, którzy potrzebują pomocy"), a wraz z Polską Akcją Humanitarną pomagaliśmy ofiarom tsunami w Japonii oraz poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu.

Regularnie przekazujemy darowizny rzeczowe fundacjom, szkołom, domom dziecka i domom pomocy społecznej. Nie zapominamy także o zwierzętach, przekazując karmę schroniskom oraz towarzystwom opieki nad zwierzętami. Z powodów proceduralnych nie wspieramy osób prywatnych. Pomagamy najbardziej potrzebującym współpracując z fundacjami i stowarzyszeniami.

pracownik Rossmann

Zachęcamy pracowników do zaangażowania

Są wśród nas osoby, które chcą i mogą robić więcej. Dla nich kierujemy projekt wolontariatu w ramach programu „Sprawa Taka…”. Staramy się angażować w różne inicjatywy: remonty pomieszczeń, wycieczki z dziećmi, Szlachetną Paczkę, wyprowadzanie zwierząt. Od 2014 r. zaangażowaliśmy się w blisko 30 akcji.

Obecnie pracujemy nad sformalizowaniem zasad Wolontariatu Pracowniczego w Rossmannie.

Dbamy o miejsce pracy i bezpieczeństwo

Kodeks Etyki

W 2016 r. wdrożyliśmy w firmie Kodeks Etyki. Dokument ten jest podsumowaniem wartości, którymi kierujemy się od początku naszej działalności w Polsce. W Kodeksie znaleźć można szereg informacji m.in. o naszym podejściu do respektowania przepisów prawa czy przeciwdziałaniu nadużyciom, ale również o konieczności równego traktowania, poszanowania różnorodności, komunikacji (również w mediach społecznościowych) oraz odpowiedzialnym handlu i biznesie.

Karta Różnorodności

W Rossmannie dostrzegamy potrzebę zarządzania różnorodnością. W różnorodności naszych pracowników, partnerów biznesowych czy klientów tkwi ogromny potencjał. Odmienne doświadczenia życiowe, zróżnicowanie pod względem płci, wieku czy światopoglądu pozwalają nam spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw. Dlatego w 2017 r. zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską.

Miejsce pracy

Nasi pracownicy to nasz kapitał. Ich wiedza, doświadczenie i energia budują przyszłość Rossmanna. Naszym celem jest budowanie w firmie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i zrozumieniu. Zależy nam, by nasi pracownicy czyli, że są dla nas ważni. Przywiązując szczególną wagę do tworzenia pracownikom przyjaznego środowiska pracy, oczekujemy od każdego dbałości o życzliwą atmosferę i poszanowania innych. Etyczna postawa załogi jest standardem obowiązującym w firmie.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z istotnych elementów działalności firmy. Bezpieczeństwo naszych pracowników, jasne i zrozumiałe standardy oraz procedury, przestrzeganie przepisów to dla nas priorytety. W gestii Działu BHP oprócz doradztwa i kontroli działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, leży również edukacja pracowników. Dążymy do minimalizacji liczby wypadków w pracy, podnosimy kwalifikacje i świadomość pracowników w tym zakresie. Wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg normy OHSAS 18001. Od 2013 r. systematycznie wprowadzamy w naszych biurach System Pracowniczego Dostępu do Defibrylacji (PAD).

zbiórka odpadów

Środowisko

W Rossmannie dbamy o środowisko naturalne myśląc o  obecnych i przyszłych pokoleniach. Prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów. We wszystkich naszych magazynach dostępne są belownice do folii oraz prasy do makulatury, co ułatwia proces odzyskiwania surowców wtórnych. Dużą wagę przywiązujemy do oszczędności energii - montujemy ograniczniki czasowe powodujące wyłączanie światła poza godzinami pracy sklepu, a źródła światła systematycznie wymieniamy na energooszczędne.

Siedziba naszej firmy w Łodzi została w całości wykonana z żelbetu, szkła i aluminium. W pomieszczeniach socjalnych, przedsionkach windowych i toaletach stosujemy oświetlenie LED. Zastosowane przez nas rozwiązania pozwalają na zmniejszenie emisji CO2 i ograniczenie współczynnika TEWI. Nawet wykładziny w 85 proc. pochodzą z recyklingu (certyfikat: GUT&CRI Green Label Plus, BRE i Carbon Neutral).

Optymalizujemy procesy logistyczne

Realizując kilkaset dostaw do sklepów dziennie robimy wszystko, by minimalizować emisję CO2. Posiadanie 3 centrów dystrybucyjnych pozwala nam na lokowanie towaru jak najbliżej miejsca dostawy. Zwiększamy wydajność przewozu, a tym samym zmniejszamy zużycie paliwa w przeliczeniu na jednostkę towaru stosując naczepy o większej pojemności oraz coraz nowocześniejsze pojazdy. Do dystrybucji miejskiej wykorzystujemy busy, które są mniej uciążliwe dla mieszkańców. Dzięki nim udało się nam zmniejszyć emisję spalin w centrach dużych miast.

Raporty społeczne

Raport Odpowiedzialności Społecznej za lata 2017-2018

Raport Odpowiedzialności Społecznej za lata 2015-2016

Raport Odpowiedzialności Społecznej za lata 2013-2014

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Sekcja Zrównoważonego Rozwoju

Kierownik: Joanna Wojtasik
e-mail: misja_spoleczna@rossmann.com.pl
telefon: +48 42 61 39 106