Naszym nadrzędnym celem jest prowadzenie biznesu w sposób etyczny, przejrzysty i zrównoważony. Kierując się zasadą, że „duży może więcej”, mamy możliwość wpływania na nasze otoczenie. Przykładamy ogromną wagę do utrzymywania dobrych relacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Słuchamy naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych i społecznych starając się uwzględniać ich potrzeby i pragnienia. Dla nas bycie odpowiedzialnym społecznie nie kończy się tylko na tym „co tu i teraz”. Mamy świadomość, że decyzje które podejmujemy dzisiaj, mają wpływ na wygląd naszego otoczenia jutro. Z troską o przyszłe pokolenia stosujemy ekologiczne rozwiązania w naszych sklepach, magazynach, biurowcu i logistyce (więcej informacji w zakładce: Środowisko).

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy „Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, wspólnego projektu Ministerstwa Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy doradczej Deloitte pn. „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Od lat staramy się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem i wspierać potrzebujących. Włączamy się w akcje zbierania funduszy na ważne cele, m.in. : współpracujemy z Fundacją TVN „Nie jesteś sam” (w ramach akcji „Kup misia temu, kogo kochasz i pomóż tym, którzy potrzebują pomocy"), a wraz z Polską Akcją Humanitarną pomagaliśmy ofiarom tsunami w Japonii oraz poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu.

Regularnie przekazujemy darowizny rzeczowe fundacjom, szkołom, domom dziecka i domom pomocy społecznej. Nie zapominamy także o zwierzętach, przekazując karmę schroniskom oraz towarzystwom opieki nad zwierzętami. Z powodów proceduralnych nie wspieramy osób prywatnych. Pomagamy najbardziej potrzebującym współpracując z fundacjami i stowarzyszeniami.

Zachęcamy pracowników do zaangażowania

Są wśród nas osoby, które chcą i mogą robić więcej. Dla nich kierujemy projekt wolontariatu w ramach programu „Sprawa Taka…”. Staramy się angażować w różne inicjatywy: remonty pomieszczeń, wycieczki z dziećmi, Szlachetną Paczkę, wyprowadzanie zwierząt. Od 2014 r. zaangażowaliśmy się w blisko 30 akcji.

Obecnie pracujemy nad sformalizowaniem zasad Wolontariatu Pracowniczego w Rossmannie.