Wróć do wszystkich inspiracji

Prawo do czystych ubrań dla każdego

Prawo do czystych ubrań dla każdego

Materiał marki

Jednym z filarów marki Persil jest zaangażowanie społeczne. Marka realizuje swoją misję społeczną poprzez walkę z ubóstwem higienicznym i dążenie do zapewnienia prawa do czystych ubrań dla każdego. W tym celu do życia został powołany projekt Pranie Społecznie Odpowiedzialne, by wspólnie z partnerami z trzeciego sektora, organizacjami non-profit, znaleźć systemowe rozwiązanie i nieść realną pomoc potrzebującym.

Osoby doświadczające ubóstwa higienicznego, rozumianego jako brak dostępu do środków higieny osobistej, ale także środków czystości i infrastruktury wodno-sanitarnej to w znacznej mierze osoby w kryzysie bezdomności. Istota wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności polega na tym, by obok bieżącej opieki czy miejsca do spania oferować im szansę powrotu do normalnego życia – przywracać rytm funkcjonowania, umożliwiać podjęcie pracy. A w tym procesie czystość jest ważnym warunkiem i jednocześnie bywa ogromną barierą.

By znaleźć systemowe rozwiązanie tego problemu, marka Persil nawiązała współpracę z dwoma partnerami społecznymi: Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i Fundacją Społecznie Bezpieczni. Wspólnymi siłami został wypracowany mechanizm Pralni Społecznie Odpowiedzialnej, finansowanej przez markę Persil i prowadzonej lokalnie przez Partnerów. Przedsięwzięcie jest na co dzień zarządzane przez Fundację Społecznie Bezpieczni, na zasadach ekonomii społecznej. W Pralni zatrudnienie znajdują podopieczni Fundacji.

Pierwsza Pralnia Społecznie Odpowiedzialna funkcjonuje od ponad roku w Gdańsku i świadczy usługi osobom potrzebującym, żyjącym na co dzień na ulicy oraz podopiecznym schronisk i noclegowni. Uprane bezpłatnie czyste ubrania pomagają lepiej funkcjonować w przestrzeni społecznej i są realną pomocą, jaka jest potrzebna, by trwale polepszyć jakość życia potrzebujących.

W styczniu 2022 została otwarta kolejna Pralnia Społecznie Odpowiedzialna, we Wrocławiu. Jednak w tym roku marka Persil podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności i wsparciu kolejnej grupy społecznej – samotnych mam oraz kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Do współpracy zostało zaproszone Stowarzyszenie Pomocy „Akson“, działające na terenie Wrocławia, prowadzące Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Schronisko dla Kobiet. W ramach współpracy marka Persil zakupiła dla obu tych placówek specjalistyczne pralnice, z których na co dzień będzie korzystać około 100 podopiecznych Stowarzyszenia.

By zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich Pralni Społecznie Odpowiedzialnych marka Persil  przekazała także roczny zapas środków piorących, w sumie blisko 5 ton. Dzięki temu w tym roku w Pralniach Społecznie Odpowiedzialnych zostanie wyprane łącznie ponad 500 000kg ubrań, okryć, kocy czy pościeli, realizując cel dbania o prawo do czystych ubrań dla każdego.